THÔNG BÁO: Tuyển sinh lớp tập huấn: "Theo dõi, chăm sóc và giáo dục bệnh nhân Đái tháo đường" cho điều dưỡng.