Thông báo: Ban hành Bộ nhận diện thương hiệu Bệnh viện Nội tiết Trung.