add_locationTrụ sở : Ngõ 215 Ngọc Hồi - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội add_locationCơ sở thái thịnh:Số 80 Ngõ 82 Yên Lãng - Đống Đa - Hà Nội  -Tel: (04) 385.33527                                               

THÔNG BÁO: MẪU PHIẾU ĐĂNG KÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN: (Link bên dưới)

https://docs.google.com/document/d/1oHtiO-Qu8_Dqj62FpYM1LYCRFKnQEpqb/edit