); 

Cơ sở Tứ Hiệp: :Đường Nguyễn Bồ (Ngõ 215 Ngọc Hồi) -Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội add_Cơ sở Thái Thịnh: Số 80 Ngõ 82 Yên Lãng - Đống Đa - Hà Nội

Tel: 024.6288.5158                                               

THÔNG BÁO: MẪU PHIẾU ĐĂNG KÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN: (Link bên dưới)

https://docs.google.com/document/d/1oHtiO-Qu8_Dqj62FpYM1LYCRFKnQEpqb/edit

<