THÔNG BÁO: VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC SLOGAN CHO THƯƠNG HIỆU BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG