THÔNG BÁO: BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU "PHẪU THUẬT NỘI SOI TUYẾN GIÁP-PHƯƠNG PHÁP DR.LƯƠNG