HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG


 

   

 

'