THÔNG BÁO: TẠM DỪNG KHÁM DỊCH VỤ NGÀY THỨ 7, CHỦ NHẬT TỪ NGÀY 16/10/2021 VÀ TẠM DỪNG KHÁM NGOÀI GIỜ TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6 BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 18/10/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ban Lãnh đạo bệnh viện. Bệnh viện Nội tiết TW xin thông báo như sau:

  1. Tạm dừng khám dịch vụ ngày thứ 7, chủ nhật bắt đầu từ ngày 16/10/2021.
  2. Tạm dừng khám ngoài giờ từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 18/10/2021

Bệnh viện sẽ có thông báo khi bắt đầu khám trở lại.

Bệnh viện Nội tiết TW xin thông báo để Quý bệnh nhân được biết./.