THÔNG BÁO: CÁC ĐẦU SỐ ĐIỆN THOẠI SỬ DỤNG TRONG LIÊN HỆ CÔNG TÁC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG