THÔNG BÁO: TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

                                                                                                                                                                       

You may have heard of Joo casino but why don't you play and hit the jackpot!

THÔNG BÁO: TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

💞Hiến máu tình nguyện là hoạt động mang ý nghĩa xã hội rất lớn, thể hiện tính nhân văn cao đẹp, là nét đẹp văn hóa trong ngành y tế nói chung và Bệnh viện Nội tiết Trung ương nói riêng.

🩸Với chủ đề “Blouse trắng – Trái tim hồng”, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện tại 02 cơ sở như sau:

⏰Thời gian: Từ 07h30 phút

⛳️Địa điểm:
🌟CS Tứ Hiệp: Thứ 3, ngày 26/04/2022

🌟CS Thái Thịnh: Thứ 5, ngày 28/04/2022.