THƯ MỜI: VV CUNG CẤP BÁO GIÁ GÓI THẦU "MUA SẮM MÁY MÓC ,TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

                                                                                                                                                                       

You may have heard of Joo casino but why don't you play and hit the jackpot!

THƯ MỜI: VV CUNG CẤP BÁO GIÁ GÓI THẦU "MUA SẮM MÁY MÓC ,TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG