THƯ MỜI: VV CUNG CẤP BÁO GIÁ GÓI THẦU "THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN THÔNG MINH "TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG NĂM

                                                                                                                                                                       

You may have heard of Joo casino but why don't you play and hit the jackpot!

THƯ MỜI: VV CUNG CẤP BÁO GIÁ GÓI THẦU "THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN THÔNG MINH "TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG NĂM

Link đầy đủ:

https://drive.google.com/file/d/1kaYoLd6rRV5wkC5itl0dzI0cEw_BTCy7/view?usp=sharing