HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ NGHIỆM THU, XÉT DUYỆT 04 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

                                                                                                                                                                       

You may have heard of Joo casino but why don't you play and hit the jackpot!

HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ NGHIỆM THU, XÉT DUYỆT 04 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

04 Tháng 12 2020
Tác giả 

Ngày 3/12/2020, Hội đồng khoa học và Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở của Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tiến hành họp để nghiệm thu, xét duyệt 04 đề tài nghiên cứu khoa học. 

Tham dự và chủ trì Hội đồng có TS.BS Phan Hướng Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cùng các thành viên của Hội đồng.

 

04 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu, xét duyệt trong đợt này bao gồm:

  • “Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường type 2 nội trú tại Khoa Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2019” – CNĐT: TS.BS. Phan Hướng Dương, TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng.
  • “Nghiên cứu mật độ xương ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có bệnh thận mạn giai đoạn 3,4,5 chưa điều tị thay thế và một số yếu tố liên quan” – CNĐT: BS. Trần Thị Như Quỳnh, BSCKII. Nguyễn Thị Hồ Lan.
  • “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp có kích thước U <= 1cm” – CNĐT: Vũ Thị Hải.
  • “Khảo sát nồng độ Calci và Phospho huyết thanh trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 có biến chứng thận; - CNĐT: Nguyễn Thị Tươi.

Qua buổi họp nghiệm thu, xét duyệt, Hội đồng đã có những góp ý điều chỉnh cụ thể đến các nghiên cứu viên về đề cương đề tài nghiên cứu khoa học, từ đó, tư vấn cho Giám đốc Bệnh viện xem xét, thẩm định về khía cạnh đạo đức và khoa học của các nghiên cứu y sinh học liên quan đến con người làm cơ sở phê duyệt, triển khai và nghiệm thu nghiên cứu y sinh học trên thực tế.

Một số hình ảnh khác của buổi họp: