In trang này

HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ NGHIỆM THU 04 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

17 Tháng 12 2020
Tác giả 

Ngày 15/12/2020, Hội đồng khoa học và Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở của Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tiến hành họp để nghiệm thu 04 đề tài nghiên cứu khoa học. 

Tham dự và chủ trì Hội đồng có TS.BS Phan Hướng Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cùng các thành viên của Hội đồng.

04 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu trong đợt này bao gồm:

Qua buổi họp nghiệm thu, Hội đồng đã có những góp ý điều chỉnh cụ thể đến các nghiên cứu viên về đề tài nghiên cứu khoa học, từ đó, tư vấn cho Giám đốc Bệnh viện xem xét, thẩm định về khía cạnh đạo đức và khoa học của các nghiên cứu y sinh học liên quan đến con người làm cơ sở phê duyệt, triển khai và nghiệm thu nghiên cứu y sinh học trên thực tế.

Một số hình ảnh của buổi hợp:

   

   

BÀI VIẾT LIÊN QUAN