In trang này

THÔNG BÁO TUYỂN SINH: LỚP ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN BÁC SỸ CHUYÊN NGÀNH NỘI TIẾT - ĐÁI THÁO ĐƯỜNG NĂM 2021

25 Tháng 1 2021
Tác giả 

Không có mô tả ảnh.

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'Hồ nhập học gốm: sơ yếu lý lịch có xác nhận, bản bản sao công chứng bằng tố‘t nghiệp chuyên ngành, bản sao CMND, quyết đ‘á»nh cử đ‘i học, 02 ảnh 3x4, học phí. Tuu Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: -Các tế; Lưu VT, ĐT-NCKH. GIÁM ĐÓC ĐÊNH VIỆN NỘITIẾT TIẾT TR ƯƠNG Trần Ngọc Lương'

Không có mô tả ảnh.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN