TÓM TẮT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHÊNH LỆCH HUYẾT ÁP TÂM THU HAI CÁNH TAY VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH VÀ BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2

13 Tháng 7 2021
Tác giả 

   

Chủ nhiệm đề tài:  ĐD. Trần Thị Thúy Loan

                                 ĐD. Hoàng Ánh Hồng

                                 Tập thể khoa điều trị ban ngày

 1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

- Khảo sát tỷ lệ bệnh nhân Đái tháo đường type 2 có chệnh lệch huyết áp tâm thu hai bên cánh tay tại Khoa điều trị ban ngày Bệnh viện Nội tiết Trung ương từ 01/2019-07/2019

- Tìm hiểu mối liên quan giữa chênh lệch huyết áp tâm thu hai bên cánh tay với một số yếu tố nguy cơ tim mạch và biến cố tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  • 2.1. Đối tượng nghiên cứu

Những bệnh nhân đái tháo đường đến khám và điều trị tại khoa Điều trị ban ngày Bệnh viện Nội tiết Trung ương thời gian từ 01/2019-07/2019

                 2.2. Phương pháp nghiên cứu

 • Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang

 

 

                  Trong đó: 

                  n: cỡ mẫu nghiên cứu

                  α: mức ý nghĩa thống kê = 0,05

                 Z:  giá trị giới hạn phục thuộc và độ tin cậy = 1,96

 • Địa điểm nghiên cứu: Khoa điều trị Ban ngày – Bệnh viện Nội tiết TW
 • Nội dung nghiên cứu
  • Đo huyết áp hai tay
  • Đo chiều cao, cân nặng, vòng eo, tính BMI
  • Phát phiếu cho bệnh nhân đánh dấu và điền câu trả lời
  • Thu thập thông tin theo bảng
 • Phương pháp xử lý số liệu: sử dụng phần mềm Stata 10.0
 1. Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu khảo sát tỷ lệ chênh lệch huyết áp tâm thu hai cánh tay ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 được ghi nhận là 18,3%. Trong đó có gần 1/3 số bệnh nhân có chênh lệch huyết áp tâm thu  hai bên cánh tay ≥ 15 mmHg. Tỷ lệ chênh lệch huyết áp tâm thu do một số nguyên nhân như hẹp động mạch dưới đòn, phình động mạch chủ, hẹp eo động mạch chủ, viêm mạch, bệnh lý hệ thống mô liên kết,…

Trong tổng số bệnh nhân có chênh lệch huyết áp tâm thu hai bên cánh tay ≥10 mmHg có đến 80,7% có thể trạng thừa cân/béo phì, 89,4% tăng vòng eo, 85,9% tăng huyết áp, 93 % rối loạn lipid máu.

Trong nghiên cứu cho thấy, các biến chứng mạch máu lớn ở bệnh nhân đái tháo đường có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với sự chênh lệch huyết áp tâm thu hai bên cánh tay. Tỷ lệ này tăng lên khi chênh lệch huyết áp tâm thu tăng lên, đặc biết khi chênh lệch ≥ 15 mmHg. Tỷ lệ bệnh nhân có đột quỵ não là 56,3%, bệnh tim thiếu máu cục bộ là 81,3%, và bệnh động mạch ngoại biên là 93,8%.

Chênh lệch huyết áp tâm thu giữa 2 cánh tay có thể là một gợi ý cần phải khảo sát các biến chứng mạch máu lớn ở bệnh nhân đái tháo đường.