HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ NGHIỆM THU/XÉT DUYỆT 03 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

                                                                                                                                                                       

You may have heard of Joo casino but why don't you play and hit the jackpot!

HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ NGHIỆM THU/XÉT DUYỆT 03 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

16 Tháng 7 2021
Tác giả 

Ngày 15/7/2021, Hội đồng khoa học và Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở của Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tiến hành họp để nghiệm thu/xét duyệt 03 đề tài nghiên cứu khoa học. 

Tham dự và chủ trì Hội đồng có TS.BS Phan Hướng Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cùng các thành viên của Hội đồng.

Có thể là hình ảnh về 2 người, hoa và trong nhà   Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

03 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu/xét duyệt trong đợt này bao gồm:

  • “Đánh giá di căn hạch của ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hóa” – CNĐT: TS.BS. Phan Hoàng Hiệp, ThS.BS. Nguyễn Giang Sơn.
  • “Chỉ định, kỹ thuật và kết quả phẫu thuật cắt lại toàn bộ tuyến giáp điều trị bệnh bướu giáp đa nhân tái phát tại BVNTTW” - CNĐT: TS.BS. Phan Hoàng Hiệp, BSCKII. Đỗ Văn Kỳ.
  • “Kết quả sớm phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị bướu nhân 1 thùy tuyến giáp lành tính tại BVNTTW giai đoạn 2018-2020” – CNĐT: TS.BS. Phan Hoàng Hiệp, ThS.BSCKII. Nguyễn Thái Hoàng.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà   Có thể là hình ảnh về 2 người và trong nhà

Qua buổi họp nghiệm thu, Hội đồng đã có những góp ý điều chỉnh cụ thể đến các nghiên cứu viên về đề tài nghiên cứu khoa học, từ đó, tư vấn cho Giám đốc Bệnh viện xem xét, thẩm định về khía cạnh đạo đức và khoa học của các nghiên cứu y sinh học liên quan đến con người làm cơ sở phê duyệt, triển khai và nghiệm thu nghiên cứu y sinh học trên thực tế.