In trang này

TÓM TẮT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM TSI TRONG CHẤN ĐOÁN BỆNH CƯỜNG GIÁP THAI KỲ

23 Tháng 7 2021
Tác giả 

Chủ nhiệm đề tài:  TS.BS. Hoàng Kim Ước

                             ThS. BS. Lương Quỳnh Hoa

  1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

- Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân cường giáp do thai kỳ

- Nhận xét gia trị chẩn đoán của xét nghiệm TSI ở bệnh nhân cường giáp do thai kỳ

  1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
    • Đối tượng nghiên cứu

30 bệnh nhân được chẩn đoán cường giáp thai kỳ và theo dõi tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

  1. Kết quả nghiên cứu:
    • Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN