SỔ TAY HƯỚNG DẪN VẮC XIN MODERNA

                                                                                                                                                                       

You may have heard of Joo casino but why don't you play and hit the jackpot!
Thứ tư, 04 Tháng 8 2021 00:00

SỔ TAY HƯỚNG DẪN VẮC XIN MODERNA

Viết bởi 
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 sẽ được tổ chức dưới hình thức chiến dịch với số lượng đối tượng lớn, đồng thời đây là vắc xin mới nên cán bộ y tế tham gia chiến dịch cần được tập huấn hướng dẫn trước khi triển khai để đảm bảo an toàn tiêm chủng và xử trí kịp thời phản ứng sau tiêm chủng. Trên cơ sở các qui định về tiêm chủng đã được ban hành, hướng dẫn và tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới và nhà sản xuất về sử dụng vắc xin Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna) sau đây gọi là vắc xin phòng COVID-19 Moderna, Chương trình Tiêm chủng Quốc gia đã xây dựng sổ tay “Hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Moderna”.

      Tài liệu bao gồm các nội dung:

  • Thông tin về Vắc xin phòng COVID-19 Moderna
  • Hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Moderna.

      Tài liệu này được biên soạn để sử dụng làm tài liệu tập huấn cho nhân viên y tế tham gia tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để đảm bảo thực hiện tiêm chủng vắc xin an toàn. Nội dung tài liệu sẽ được cập nhật khi có hướng dẫn mới của Bộ Y tế và nhà sản xuất.

 

                                                                 Chương trình Tiêm chủng Quốc gia

Xem 394 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ tư, 04 Tháng 8 2021 10:09