SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 (VẮC XIN ASTRAZENECA)

                                                                                                                                                                       

You may have heard of Joo casino but why don't you play and hit the jackpot!
Thứ tư, 04 Tháng 8 2021 00:00

SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 (VẮC XIN ASTRAZENECA)

Viết bởi 
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

Việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 sẽ được tổ chức dưới hình thức chiến dịch với số lượng đối tượng lớn, đồng thời đây là vắc xin mới nên cán bộ y tế tham gia chiến dịch cần được tập huấn hướng dẫn trước khi triển khai để đảm bảo an toàn tiêm chủng và xử trí kịp thời phản ứng sau tiêm chủng. Trên cơ sở các qui định về tiêm chủng đã được ban hành, hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và nhà sản xuất về sử dụng vắc xin phòng COVID-19, Dự án Tiêm chủng mở rộng đã xây dựng sổ tay “Hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

      Tài liệu bao gồm các nội dung:

  • Thông tin về vắc xin COVID-19 Astra Zeneca
  • Hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin COVID-19 AstraZeneca

      Tài liệu này được sử dụng làm tài liệu tập huấn cho nhân viên y tế tham gia tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để đảm bảo thực hiện tiêm chủng vắc xin an toàn. Nội dung tài liệu sẽ được cập nhật khi có hướng dẫn mới của Bộ Y tế và nhà sản xuất.

 

                                                                 Dự án Tiêm chủng mở rộng

Xem 1213 lần