Bệnh viện Nội tiết Trung ương được Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế công bố là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ (công bố bổ sung lần 1)

14 Tháng 10 2021
Tác giả 

Xem chi tiết tại website của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (số thứ tự 38):

 http://asttmoh.vn/cac-co-so-kham-benh-chua-benh-dap-ung-yeu-cau-la-co-so-thuc-hanh-trong-khoi-nganh-suc-khoe/