In trang này
Thứ năm, 05 Tháng 4 2018 00:00

Ban chấp hành Đảng bộ

Viết bởi 
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

                                                     

                                    TS. Phan Hướng Dương                                              BS.CKII. Trần Văn Bông                           TS.BS. Phạm Thúy Hường

                                       Phó Bí thư Đảng ủy                                                                Uỷ viên                                                      Uỷ viên

                                   Phó  Giám đốc Bệnh viện      

    

                                               ThS.BS. Trần Văn Đồng                                   BS.CKI. Phạm Thị Thúy                             TS.BS Trần Đoàn Kết                            

                                                           Uỷ viên                                                              Uỷ viên                                                        Uỷ viên