add_locationĐịa chỉ: Trụ sở: Ngõ 215 Ngọc Hồi - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội - Cơ sở:Số 80 Ngõ 82 Yên Lãng - Đống Đa - Hà Nội  -Tel: (04) 385.33527                                               

Thứ sáu, 06 Tháng 4 2018 07:00

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Viết bởi 
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Quá trình hình thành và phát triển của Phòng từ khi thành lập đến tháng 8/2014          

Được thành lập từ năm 1970 ngay sau khi thành lập bệnh viện. Là phòng nghiệp vụ dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và là tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác cán bộ, về chế độ chính sách, về khen thưởng kỷ luật cán bộ công chức, tiếp nhận, bổ nhiệm,  bảo vệ chính trị nội bộ bệnh viện. Thời kỳ đầu làm công tác tổ chức cán bộ chỉ có một đồng chí.

Các đồng chí đã làm tổ chức qua các thời kỳ:

– Đ/c. Nguyễn Văn Nghi

– Đ/c.Trần Kế Khải

– Đ/c. Đặng Tuấn Thanh

– Đ/c. Nguyễn Vinh Quang

– Đ/c. Phạm Quang Huyên

– Đ/c. Đào Tố Hoan

Khi mới thành lập, phòng được mang tên Phòng Tổ chức. Năm 2000, phòng sát nhập với bộ phận Hành chính (thuộc Phòng Hành chính – Quản trị) và mang tên Phòng Tổ chức Hành chính. Năm 2005, tách từ Phòng Tổ chức Hành chính và mang tên Phòng Tổ chức Cán bộ theo Quyết định số 305/QĐ–BVNTTW ngày 14/11/2005 của Giám đốc Bệnh viện Nội tiết về việc triển khai hoạt động của Phòng Tổ chức Cán bộ.

  1. Biên chế của phòng

Tổng số cán bộ, viên chức: 05 (04 biên chế, 01 hợp đồng). Trong đó:

– Thạc sĩ, Bác sĩ: 02

– Bác sĩ chuyên khoa I: 01

– Cử nhân luật: 02

Lãnh đạo: 01 Trưởng phòng; 03 Phó Trưởng Phòng (02 Phó trưởng phòng kiêm

nhiệm). Các bộ phận:

– Quản lý nhân lực:

+ Lao động tiền lương

+ Quản lý hồ sơ nhân lực

+ Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách

+ Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật

– Đào tạo cán bộ:

+ Quy hoạch cán bộ

+ Kế hoạch đào tạo

– Bảo vệ chính trị nội bộ

– Lưu trữ hồ sơ cán bộ.

  1. Vị trí chức năng

Phòng Tổ chức Cán bộ Bệnh viện Nội tiết TW là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

  1. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận

Phòng Tổ chức Cán bộ đã được Bộ Y tế công nhận tập thể Lao động xuất sắc và được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen liên tục từ năm 2007 đến nay. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 2310/QĐ–TTg ngày 29 tháng 11 năm 2013.

Xem 1548 lần