add_locationĐịa chỉ: Trụ sở: Ngõ 215 Ngọc Hồi - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội - Cơ sở:Số 80 Ngõ 82 Yên Lãng - Đống Đa - Hà Nội  -Tel: (04) 385.33527                                               

Thứ sáu, 06 Tháng 4 2018 07:00

PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Viết bởi 
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

Quá trình hình thành và phát triển của phòng từ khi thành lập cho đến tháng 8/2014

Theo quyết định số 99/2000/QĐ–BVNT ngày 9/10/2000 của Giám đốc BVNT về việc tách Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị trước đây của BVNT thành Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng Quản trị vật tư - Trang thiết bị Y tế.Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm về việc tổ chức, thực hiện, lập kế hoạch cung ứng vật tư TBYT, vật tư thông dụng và vật tư chuyên dụng sau khi được giám đốc phê duyệt.Quản lý máy móc tài sản, tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản trang thiết bị theo quy định của pháp luật. Quản lý nhà cửa, kho tàng, lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng,sửa chữa máy móc thiết bị. Cung cấp đủ nước sạch, điện, hấp sấy tiệt trùng và xử lý nước thải bệnh viện.Ngày nay, Phòng Vật tư và Trang thiết bị Y tế được hình thành tách từ Phòng Quản trị vật tư và Trang thiết bị Y tế theo quyết định số 307/QĐ–BVNT ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Giám đốc Bệnh viện Nội tiết. Phòng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2006. 

  1. Biên chế tổ chức

– Tổng số cán bộ, viên chức: 08 (biên chế: 06, hợp đồng: 02). Trong đó:

+ Thạc sỹ khác: 01

+ Đại học khác: 02

+ Cao đẳng TBYT: 02

+ Trung học khác: 03

– Các bộ phận:

+ Tổng hợp kế hoạch trang bị và sửa chữa thiết bị y tế

+ Theo dõi sử dụng vật tư – thiết bị y tế bao gồm: mua mới, bảo trì bảo

dưỡng, sửa chữa thay thế linh kiện.

+ Quản lý, theo dõi sử dụng hóa chất, vật tư chạy máy.

+ Theo dõi hợp đồng đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư, thiết bị y tế.

– Lãnh đạo:

+ Trưởng phòng: 01

  1. Vị trí chức năng

Phòng Vật tư – Thiết bị Y tế của Bệnh viện Nội tiết TW là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, trang thiết bị y tế trong bệnh viện.

  1. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng cho tập thể phòng năm 2011: Quyết định số 1660/QĐ–BYT ngày 17/05/2012.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng cho tập thể phòng năm 2013: Quyết định số 1209/QĐ–BYT ngày 11/04/2014.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng cho lãnh đạo phòng năm 2008 và năm 2011: Quyết định số 2116/QĐ–BYT ngày 12/6/2009 và Quyết định số 1660/QĐ–BYT ngày 17/5/2012.

– Hàng năm, tập thể và cá nhân phòng đều được công nhận tập thể, cá nhân Lao động xuất sắc.

Xem 2007 lần