Chiều ngày 11/01/2022, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Ứng dụng NIM trong phẫu thuật tuyến giáp, tuyến cận giáp”.
Vừa qua, bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “SGLT-21: THUỐC ĐIỀU TRỊ NỀN TẢNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG”
Tuần vừa qua, Bệnh viện Nội tiết Trung ương phối hợp với VPĐD Novo Nordisk Pharma Operations A/S tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến chủ đề “Xây dựng trung tâm điều trị béo phì tại Việt Nam”.
Page 1 of 10