Super User

                                                                                                                                                                       

You may have heard of Joo casino but why don't you play and hit the jackpot!
Super User

Super User

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TẬP HUẤN HỖ TRỢ, NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, BỆNH LÝ TUYẾN GIÁP TẠI TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Quyết định số 728/QĐ-BYT ngày 06/7/2022 của Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương về kế hoạch hoạt động phòng, chống bệnh Đái tháo đường và các rối loạn do thiếu I ốt thuộc chương trình mục tiêu y tế dân số năm 2022, trong 3 ngày từ 1-3/8/2022, tại Lạng Sơn đã diễn ra lớp tập huấn về hỗ trợ, nâng cao năng lực chuyên môn quản lý, điều trị bệnh Đái tháo đường và bệnh lý Tuyến giáp.