add_locationTrụ sở : Ngõ 215 Ngọc Hồi - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội add_locationCơ sở thái thịnh:Số 80 Ngõ 82 Yên Lãng - Đống Đa - Hà Nội  -Tel: (04) 385.33527                                               

Super User

Super User

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHI BỘ SỐ 6 TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Sau một chặng đường phấn đấu, ngày 26/5/2020, đồng chí Nguyễn Đức Thành đã được Chi bộ số 6 tổ chức kết nạp vào đội ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

CHI BỘ SỐ 4, BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

 Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài, phải do nhiều thế hệ chiến sỹ Cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng”.