Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học khảo sát thực trạng lựa chọn thuốc hạ glucose máu ở các bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện Nội tiết TW

189 21/10/2021, 8:00 (GMT+7)
TÓM TẮT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHẢO SÁT THỰC TRẠNG LỰA CHỌN THUỐC HẠ GLUCOSE MÁU Ở CÁC BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TW

Chủ nhiệm đề tài:  TS.BS. Lê Quang Toàn

 1. Hoàng Thu Trang
 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
 • Khảo sát thực trạng lựa chọn thuốc glucose máu ở các bệnh nhân đái tháo đường type 2 mới phát hiện ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
 • Nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn thuốc hạ glucose máu ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu trên.
 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  • Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là các bệnh nhân mới được chẩn đoán xác định bệnh đái tháo đường type 2 đến khám tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

 • Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân
 1. Tiêu chuẩn lựa chọn:
 • Bệnh nhân được chẩn đoán xác định ĐTĐ theo tiêu chuẩn ADA năm 2019
 • Được chẩn đoán ĐTĐ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tết năm 2017
 • Được làm đầy đủ xét nghiệm thường quy trước khi điều trị, bào gồm: Glucose máu lúc đói, HbA1C, GOT, GPT, Ure, Creatine, tổng phân tích nước tiểu, điện tim.
 • Được bác sỹ chỉ định điều trị tăng glucose máu
 • Đồng ý tham gia nghiên cứu
 1. Tiêu chuẩn loại trừ
 • Bệnh nhân đang mắc các bệnh nội khoa, ngoại khoa có chống chỉ định điều trị thuốc viên
 • Bệnh nhân đang điều trị các bệnh khác có ảnh hưởng đến kết quả điều trị
  • Thời gian và địa điểm nghiên cứu
 • Thời gian từ 01/08/2019 – 10/09/2020
 • Địa điểm: Bệnh viện Nội tiết Trung ương
  • Phương pháp nghiên cứu
 • Sử dụng phương phap nghiên cứu mô tả cắt ngang
 • Chọn mẫu thuận tiện
 1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:
  • Kết luận về thực trạng lựa chọn thuốc hạ Glucose máu ở các bệnh nhân đái tháo đường type 2 mới phát hiện tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương
 • 89,2% bệnh nhân được điều trị thuốc hạ glucose máu
 • Phác đồ 1 thuốc là cao nhất chiếm tỷ lệ 49,5%, phác đồ 2 thuốc là 35,7%, phác đồ 3 thuốc là 13,2%, ít nhất là phác đồ 4 thuốc 1,6%
 • Tỷ lệ sử dụng của từng loại thuốc: metformin 69,2%, insulin 43,9%, thuốc ức chế DPP4 28%, ức chế SGLT2i 14,3% và SU 10,9%. Không có bệnh nhân nào sử dụng Acarbose
 • Metformin chiếm hầu hết các trường hợp trong phác đồ 1 thuốc hạ glucose máu với tỷ lệ 85,5%
 • Có 3 dạng phác đồ kết hợp 2 thuốc uống. Trong đó phối hợp metformin với DPP4 chiếm tỷ lệ cao nhất 54,2%
 • Phối hợp 3 thuốc chủ yếu là metformin + SU + DPP4i và metformin + AGLT2i + DPP4i
 • Có 80 bệnh nhân được chỉ định insulin
  • Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn thuốc hạ glucose máu ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu trên
 • Tỷ lệ áp dụng phác đồ ADA/Bộ Y tế 2017 chiếm 63,7%, chỉ theo riêng Bộ Y tế là 7,4% ở bệnh nhân có HbA1C<6,5% và không dung thuốc, chỉ theo riêng AACE là 8,8% ở bệnh nhân có HbA1C từ 7,5-8,5% và dung được 2 thuốc
 • Tỷ lệ chỉ đinh thuốc không theo khuyến cáo là 20,1%. Trong đó chỉ định thuốc thấp dưới mức khuyến cáo của ADA 2019/Bộ Y tế 2017 là 47,7%, gồm không dung thuốc khi HbA1C > 6,5% và không dung insulin khi HbA1C ≥ 10%. Chỉ đinh thuốc cao mức các khuyến cáo là 52,3% tất cả đều là dung số thuốc uống nhiều hơn mức khuyến cáo.
 • Ở nhóm bệnh nhân có HbA1C < 7%, hầu hết được chỉ định 1 thuốc hạ glucose máu (57,5%).
 • ở nhóm bệnh nhân có HbA1C từ 7 – dưới 8,5%, dung kết hợp thuốc uống có tỷ lệ cao nhất (64%).
 • Ở nhóm bệnh nhân có HbA1C từ 8,5 – dưới 10%, đa phần bệnh nhân được chỉ đinh thuốc uống kết hợp (67,9%).
 • Ở nhóm bệnh nhân có HbA1C từ 10% trở lên, hầu hết được chỉ định insulin (88,4%).
 • Bệnh nhân không dung thuốc chủ yếu chỉ số HbA1C < 7% (77,3%).
 • Các quan điểm của bác sỹ liên quan đến việc lựa chọn thuốc bao gồm việc tuân thủ khuyến cáo, các ưu điểm riêng của thuốc, giá thuốc và mong muốn của bệnh nhân.

🏥 Cơ sở: Nguyễn Bồ (ngõ 215 Ngọc Hồi) – Tứ Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội

🏥 Cơ sở: Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội

📞 Số máy tổng đài bệnh viện: 19008219

📞 Số máy công tác: (0246) 2885158

Website: https://benhviennoitiet.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *