Đặt lịch hẹn khám 'Vui lòng không đặt lịch hẹn sau 17h'

    Dịch vụ nổi bật

    Voucher Gói khám thường cho trẻ em từ 0 đến 6 tuổi

    390.000 – 630.000

    Voucher Gói khám thường cho trẻ em cơ bản

    1.469.650 – 1.599.650