Phòng Công tác xã hội

Giới thiệu chung

  1. Quá trình hình thành và phát triển

Thời gian thành lập: Phòng thành lập ngày 04/08/2014 theo Quyết định số 2882/QĐ-BYT ngày 04/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

  1. Nhân lực hiện tại:

 Lãnh đạo đương nhiệm:

  – Trưởng Phòng: ThS.Nguyễn Thị Minh

  – Phó Phòng: ThS.Phạm Thị Thúy Quỳnh

 Tổng số cán bộ nhân viên hiện tại: 35 người.

Trong đó có: 01 Tiến sỹ, 05 Thạc sỹ, 17 Cử nhân, 12 Cao đẳng.

Biên chế:

Tổ CTXH Tứ Hiệp: 20 người

Tổ CTXH Thái Thịnh: 07 người

Tổ truyền thông: 08 người.

  1. Công tác chuyên môn

Phòng công tác xã hội có chức năng cung cấp các dịch vụ về công tác xã hội. Thống nhất quản lý các hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện.

Sau 10 năm thành lập phòng công tác xã hội đã thành lập được 3 bộ phận gồm: tổ hỗ trợ người bệnh, tổ truyền thông, tổ vận động và tiếp nhận tài trợ.

          +  Tổ hỗ trợ người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh: Đón tiếp, hỗ trợ, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh.

          + Tổ truyền thông: Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo, tổng đài chăm sóc khách hàng.

          + Tổ vận động tiếp nhận tài trợ: Thực hiện hoạt động từ thiện, vận động – tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ người bệnh và nhân viên y tế.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội; Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện.

 – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc bệnh viện.

  1. Thành tích đạt được

Ngày 21/03/2019 nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công tác xã hội.

 Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện hoạt động Công tác xã hội ngành Y tế năm 2023

Từ khi được thành lập cho đến nay, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã thể hiện rõ vai trò của mình thông qua các hoạt động hướng tới người bệnh, nhân viên y tế và cả cộng đồng.