Khoa Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế

1. Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế được thành lập theo quyết định số 62/QĐ-BVNT ngày 02/08/2001 với tên gọi ban đầu là Tổ dinh dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu suất ăn bệnh lý cho bệnh nhân đái tháo đường.

Ngày 28/8/2006, khoa Dinh dưỡng được thành lập theo quyết định số 280/QĐ-BVNTTW, với chức năng là đơn vị kỹ thuật, thực hành về công tác dinh dưỡng, tổ chức việc thực hiện đảm bảo phục vụ ăn uống cho người bệnh nhằm phục vụ bệnh nhân chế độ ăn thông thường và chế độ ăn bệnh lý, đặc biệt đối với bệnh nhân đái tháo đường và bệnh nhân béo phì, bệnh nhân rối loạn chuyển hóa.

Căn cứ thông tư 08/2011/TT-BYT ngày 26/1/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện. Đáp ứng nhu cầu phát triển của công tác dinh dưỡng lâm sàng trong phòng và điều trị bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa, căn cứ Quyết định số 4408/QĐ-BYT ngày 09/11/2012 về việc thành lập các khoa thuộc Bệnh viện Nội tiết Trung ương của Bộ Y tế, ngày 30/11/2012, Bệnh viện Nội tiết TW có Quyết định số 769/QĐ-BVNTTW về việc thành lập khoa Dinh dưỡng Lâm sàng và Tiết chế trên cơ sở Khoa Dinh dưỡng.

Nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ:

  • Phụ trách khoa: TS. BS. Phan Hướng Dương

2. Nhân lực hiện tại

Tổng số cán bộ trong Khoa/Phòng: 20 cán bộ viên chức, gồm 02 tiến sỹ, 01 thạc sỹ, 04 bác sỹ, 02 cử nhân dinh dưỡng, 10 điều dưỡng, 01 hộ lý

  • Trưởng khoa: ThS. BS. Tạ Thùy Linh
  • Phó Trưởng khoa:
   • BS. Nguyễn Trọng Hưng
   • Điều dưỡng trưởng: Vũ Thu Trang

3. Công tác chuyên môn

Khoa Dinh dưỡng lâm sàng và Tiết chế có chức năng trực tiếp tổ chức thực hiện công tác dinh dưỡng lâm sàng trong bệnh viện: điều trị bệnh nhân nội trú, tư vấn dinh dưỡng bệnh nhân nội – ngoại trú, chỉ đạo mạng lưới dinh dưỡng trong bệnh viện, thực hiện chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân nội trú và tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ thuộc chuyên ngành dinh dưỡng lâm sàng trong lĩnh vực điều trị các bệnh nội tiết và chuyển hóa.

4. Thành tích

Tập thể: bằng khen của Bộ Y tế năm 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018

Cá nhân:

  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:
  • BS. Phan Hướng Dương: năm 2016
  • Bằng khen của Bộ Y tế
  • BS Phan Hướng Dương: các năm 2006, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
  • Trần Ngọc Kiên
  • Bằng khen của tỉnh: 02 cá nhân
  • BS. Phan Hướng Dương: Bằng khen của Sở Y tế Cao Bằng
  • Trần Ngọc Kiên: Bằng khen của Sở Y tế Nam Định

Và nhiều giấy khen của Bệnh viện.