Khoa Chăm sóc bàn chân

Quá trình hình thành và phát triển của khoa từ khi thành lập đến tháng 8/2014

Ngày thành lập khoa: 14/6/2006

Tiền thân qua các thời kỳ: Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa: ThS.BS. Nguyễn Thu Quỳnh (đến năm 2008)

Biên chế tổ chức:

  • Thạc sỹ – bác sỹ: 03
  • Điều dưỡng: 08 biên chế và 02 hợp đồng
  • Hộ lý: 01

Đã áp dụng kỹ thuật mới

  • Ghép da tự thân
  • Chuyển vạt có cuống mạch thần kinh che phủ khuyết hổng phần mềm
  • Máy hút áp lực âm

Thành tích của khoa đóng góp vào thành tích chung của bệnh viện

  • Tập thể: giấy khen của Bệnh viện
  • Cá nhân: 2 bằng khen của Bộ Y tế, 2 giấy khen của Sở Y tế Ninh Bình và Điện Biên, giấy khen của Bệnh viện.