Khoa Hóa sinh

1. Quá trình hình thành và phát triển

  • Ngày thành lập Khoa: tiền thân của Khoa Hóa sinh là Khoa Xét nghiệm được thành lập từ khi thành lập Bệnh viện Nội tiết. (ngày, tháng hoặc năm cụ thể, nguyên nhân vì sao lại tách ra khỏi Xét nghiêm)
  • Tiền thân qua các thời kỳ:
   • Trưởng khoa: Th.BS. Lương Quỳnh Hoa (2016 đến nay)
   • Phó Trưởng khoa: TS.DS. Đoàn Thái Hưng (2016 đến nay)

2. Nhân lực hiện tại

  • Biên chế tổ chức:
   • Trưởng khoa: Th.BS. Lương Quỳnh Hoa.
   • Phó Trưởng khoa: TS.DS. Đoàn Thái Hưng.
  • Cơ cấu nhân sự:
   • Thạc sĩ: 02
   • Bác sĩ: 04
   • Cử nhân: 03
   • Điều dưỡng: 01
   • Kỹ thuật viên: 23

3. Công tác chuyên môn

  • Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Hóa sinh: Tổ chức, triển khai các xét nghiệm phục vụ cho chẩn đoán, dự phòng, điều trị và nghiên cứu khoa học các bệnh nội tiết.
  • Khoa Hóa sinh đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012, đảm bảo chất lượng xét nghiệm kịp thời, chính xác và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

4. Thành tích

Tập thể:

  • Bằng khen của Bộ Y tế nhiều năm từ năm 2010 đến năm 2015.
  • Danh hiệu: “Tập thể Lao động xuất sắc” từ năm 2010 đến năm 2016.
  • Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ năm 2016.

Cá nhân: Trưởng khoa Th.BS. Lương Quỳnh Hoa

  • Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

5. Các kĩ thuật mới triển khai

  • Xét nghiệm TSI trong chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp.
  • Xét nghiệm Homocystein: dấu ấn sinh học của bệnh tim mạch, đột quỵ.