Giờ thăm bệnh nhân

1321 12/12/2023, 11:27 (GMT+7)

NGÀY THƯỜNG

  • Trưa: Từ 11h30 – 13h30
  • Chiều: Từ 17h – 7h30 sáng hôm sau

NGÀY LỄ, THỨ 7 VÀ CHỦ NHẬT

  • Trưa: Từ 11h30 – 13h30
  • Chiều: Từ 17h – 7h30 sáng hôm sau