Phòng Đào tạo NCKH và HTQT

Giới thiệu chung

1. Quá trình hình thành và phát triển

Thời gian thành lập: Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-BVNT ngày 17/8/2001.

Nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ:

  • TS.BS. Mai Trọng Khoa
  • ThS.BS. Phạm Thị Lan

Năm 2016, Phòng được đổi tên thành “Phòng Đào tạo-Nghiên cứu khoa học-Hợp tác quốc tế” theo quyết định số 720/QĐ-BVNTTW ngày 19/7/2016 của Giám đốc Bệnh viện Nội tiết TW.

2. Nhân lực hiện tại (gồm 7 người)

  • Trưởng phong: BS. Phạm Thị Lan
  • Phó Trưởng phòng: ThS. Trần Thị Loan

3. Công tác chuyên môn

3.1. Quản lý đào tạo:

Lập kế hoạch và tổ chức các khoá đào tạo tại Bệnh viện, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho tuyến dưới và các cơ sở y tế khác.

3.2. Quản lý nghiên cứu khoa học:

Tham mưu về định hướng nghiên cứu khoa học, quản lý-giám sát- nghiệm thu và lưu trữ số liệu các đề tài NCKH các cấp và đề tài hợp tác quốc tế tại Bệnh viện.

3.3. Tham mưu cho Giám đốc về các hoạt động đối ngoại của Bệnh viện.

4. Thành tích đạt được

Đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” các năm 2007, 2011, 2012, 2013.

Tập thể Phòng được nhận Bằng khen của Bộ Y tế các năm 2004, 2006, 2007; 2014, 2016.

Các cá nhân và tập thể thường xuyên được nhận Giấy khen của Bệnh viện trong các phong trào thi đua.