Khoa Phẫu thuật tuyến giáp

1. Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành: Tiền thân của Khoa Phẫu thuật tuyến giáp là Khoa Ngoại được thành lập theo quyết định số 159/QĐ-BVNT ngày 26/12/2001 của Giám đốc Bệnh viện Nội tiết. Khoa Phẫu Thuật tuyến giáp được tách ra từ Khoa Ngoại theo Quyết định số 787/QĐ-BVNTTW ngày 06/12/2012 do PGS.TS. Trần Ngọc Lương, Phó Giám đốc bệnh viện kiêm trưởng khoa.

Lãnh đạo khoa qua các thời kì: PGS.TS.BS. Trần Ngọc Lương

2. Nhân lực hiện tại

Tổng số 33 viên chức trong đó có 01 Phó Giáo sư, Tiến sỹ; 01 Bác sỹ chuyên khoa cấp II; 05 Thạc sỹ; 03 Bác sỹ; 21 điều dưỡng; 02 Hộ lý. Cán bộ kiêm nhiệm: 04 (02 Thạc sỹ; 01 Bác sỹ chuyên khoa cấp 2).

  • Trưởng khoa: ThS, BS. Trần Đoàn Kết
  • Phụ trách Phó trưởng khoa: BSCKII. Phạm Tấn Đức
  • Phó trưởng khoa: ThS, BS. Phạm Quyết Thắng
  • Điều dưỡng trưởng: ThS. Bùi Minh Thông

3. Công tác chuyên môn

4. Thành tích

  • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ vì thành thích trong công tác bảo về, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2016
  • Được Bộ Y tế tặng danh hiệu tập thế lao động xuất sắc năm 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017
  • Bằng khen của Bộ Y tế cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác y tế năm 2011, 2012, 2013, 2016
  • Giấy khen 5 năm làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh của Quận Ủy Đống Đa năm 2016
TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Phó Giám đốc Bệnh viện