Phòng xét nghiệm I ốt

Giới thiệu chung

1. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày thành lập phòng: Phòng Xét nghiệm I ốt được thành lập từ tháng 5/2013.

Nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ:

Phụ trách phòng: Thạc sỹ, dược sỹ Nguyễn Thị Thu Hiền

2. Nhân lực hiện tại

Tổng số cán bộ công nhân viên: 05. Trong đó: Thạc sỹ, dược sỹ: 01; Kỹ thuật viên: 02; Dược sỹ: 02

Lãnh đạo phòng:ThS.DS Nguyễn Thị Thu Hiền

3. Công tác chuyên môn

Định lượng các mẫu muối và bột canh có chứa Iod do các đơn vị gửi về ngoại kiểm.

Định lượng các mẫu muối và bột canh có chứa Iod do các đoàn đi giám sát mang về ở các tỉnh.

Định lượng Iod trong nước tiểu của các đoàn đi giám sát, điều tra mang về ở các tỉnh.

Định lượng Iod trong nước tiểu của bệnh nhân điều trị xạ.

4. Các kỹ thuật đang được áp dụng tại Khoa

Định lượng iod trong nước tiểu bằng phương pháp A cải tiến: Nước tiểu được xử lý (tiêu khử) bằng Ammoniumpersulfate (APS) để loại   trừ các chất can thiệp có trong mẫu và chuyển iốt hữu cơ thành dạng iodid.

Định lượng iod trong các mẫu muối, bột canh bằng phương pháp chuẩn độ.

5.Thành tích đạt được

Hàng năm luôn có cán bộ trong phòng đạt danh hiệu “ lao động tiên tiến xuất sắc”.