Khoa Y học hạt nhân

  1. Quá trình hình thành và phát triển:
  • Thời gian thành lập:

Khoa Y Học hạt nhân và Ung bướu được thành lập theo quyết định số 55/QĐ – BVNTTW ngày 9 tháng 01 năm 2013 của Giám đốc Bệnh viện Nội Tiết Trung ương. Ban hành kèm theo quyết định là Quy định tạm thời về chức năng và nhiệm vụ của Khoa Y học hạt nhân và Ung bướu.

  • Lãnh đạo khoa phòng qua các thời kỳ:

+ Trưởng khoa:

– ThS. Hoàng Thủy Hồ (2001-2007) – khoa Chẩn đoán hình ảnh và Xạ trị.

– BSCKI. Nguyễn Bá Sỹ (2011-2012) – khoa Chẩn đoán hình ảnh và Xạ trị.

– ThS.BS Lương Quốc Hải (Từ 01/08/2014 đến nay) khoa Y học hạt nhân và Ung bướu.

+ Phó Trưởng khoa:

– BSCKI. Đặng Tuấn Thanh (2001-2005) – khoa Chẩn đoán hình ảnh và Xạ trị

– BSCKI. Nguyễn Bá Sỹ (2006-2011) – khoa Chẩn đoán hình ảnh và Xạ trị.

– ThS.BS Lương Quốc Hải (2013 đến 2014) – khoa Y học hạt nhân và Ung bướu (Phụ trách khoa).

  1. Nhân lực hiện tại: gồm 7 bác sỹ, 12 điều dưỡng, 2 thạc sỹ, 1 kỹ sư, 1 hộ lý.
  2. Công tác chuyên môn

Hiện nay, khoa đang tiến hành thường quy các kỹ thuật:

Điều trị bệnh nhân Basedow, Ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp bằng I – 131 thu được kết quả tốt, an toàn, không để xảy ra tai biến.

Điều trị cho các bệnh nhân mắc các bệnh lý Nội tiết và Nội khoa khác.

Các công nghệ được áp dụng:

– Chụp xạ hình bằng hệ thống SPECT/CT: Các bệnh nhân mắc bệnh lý tuyến giáp, các bệnh lý tuyến Nội tiết khác, theo dõi cho các bệnh nhân ung thư tuyến giáp sau khi phẫu thuật và điều trị bằng I 131.

– Đo độ tập trung I – 131 để đánh giá mức tập trung I ốt tại tuyến giáp phục vụ cho chẩn đoán bệnh và tính liều điều trị cho bệnh nhân Basedow bằng I – 131.

  1. Thành tích đạt được

– Tập thể: 02 danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng.

– Cá nhân:

+ 05 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

+ 03 Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam.

+ 01 Bằng khen của UBND Tp HCM.

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

+ Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện.