Khoa Y học hạt nhân

1. Quá trình hình thành và phát triển

  • Thời gian thành lập: Khoa Y Học hạt nhân và Ung bướu là một khoa mới được tách ra từ khoa Chẩn đoán hình ảnh và Xạ trị, thành lập theo quyết định số 55/QĐ – BVNTTW ngày 9 tháng 01 năm 2013 của Giám đốc Bệnh viện Nội Tiết Trung ương.
  • Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ:
   • Hoàng Thủy Hồ (2001-2007) khoa Chẩn đoán hình ảnh và Xạ trị.
   • BS CKI. Nguyễn Bá Sỹ (2011-2012) khoa Chẩn đoán hình ảnh và Xạ trị.
   • BS Lương Quốc Hải (Từ 01/08/2014 đến nay) khoa Y học hạt nhân và Ung bướu.

2. Nhân lực hiện tại

Khoa Y học hạt nhân và Ung bướu có 16 cán bộ; trong đó có 05 bác sỹ (01 Thạc sỹ, 04 Bác sỹ), 10 điều dưỡng (03 cử nhân điều dưỡng cao đẳng, 07 đường dưỡng trung cấp

  • Trưởng khoa: ThS.BS. Lương Quốc Hải
  • Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Trần Văn Phương

3. Công tác chuyên môn

  • Với chức năng, nhiệm vụ được giao là đơn vị kỹ thuật, thực hành về công tác khám chữa bệnh về Nội Tiết và rối loạn chuyển hóa, Khoa Y học hạt nhân và ung bướu đã áp dụng kỹ thuật đo độ tập trung I – 131 để đánh giá mức tập trung Iốt tại tuyến giáp phục vụ cho chẩn đoán bệnh và tính liều điều trị cho bệnh nhân Basedow bằng đồng vị phóng xạ được khoa tiến hành thường quy và đảm bảo độ tin cậy. Việc sử dụng đồng vị phóng xạ vào chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân không chỉ là một trong những tiến bộ khoa học kỹ thuật của chuyên ngành Y học hạt nhân mà là đặc thù riêng của khoa.
  • Hiện nay, khoa đã và đang tiến hành điều trị bệnh nhân Basedow bằng I – 131 đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối không để xảy ra tai biến.

4. Các kỹ thuật mới

  • Triển khai kỹ thuật điều trị Ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau phẫu thuật bằng I – 131 từ tháng 8 năm 2018.
  • Trong năm 2019 dự kiến triển khai kỹ thuật xạ hình bằng máy SPECT-CT phục vụ cho công tác chẩn đoán và tiên lượng bệnh.

5. Thành tích

02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và nhiều giấy khen của Giám đốc Bệnh viện.