Sứ mệnh tầm nhìn

1385 06/12/2023, 13:35 (GMT+7)

Hoạt động phòng chống bệnh bướu cổ khu vực miền núi phía Bắc. Sau đó Khoa điều trị nội trú, Khoa Khám bệnh được thành lập khám và điều trị bệnh nhân mắc các bệnh nội tiết nhưng chủ yếu vẫn là các bệnh lý tuyến giáp.

Năm 1993, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, Điều tra tình trạng thiếu I ốt lần đầu tiên được tiến hành trên phạm vi toàn quốc. Kết quả điều tra cho thấy, 94% dân số Việt Nam sống trong vùng thiếu I ốt.

Với kết quả điều tra này, Bệnh viện Nội tiết đã báo cáo Chính phủ, Bộ Y tế về tình trạng thiếu I ốt tại Việt Nam. Năm 1995, Chương trình Quốc gia Phòng chống các rối loạn thiếu I ốt ược thành lập. Bệnh viện Nội tiết là đầu mối chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động phòng chống các rối loạn thiếu I ốt (CRLTI) trên phạm vi toàn quốc.

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và sự giúp đỡ của các Tổ chức quốc tế như UNICEF, ICCIDD, CEMUBAC, AUSAID, Chương trình Quốc gia Phòng chống các rối loạn thiếu I ốt đã hoàn thành việc thanh toán tình trạng thiếu I ốt tại Việt Nam. Thành công này được các Tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Hình ảnh tư liệu về công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất muối trên khắp cả nước

Cuối những năm 90, đầu năm 2000, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế xã hội thời kỳ đổi mới, mô hình bệnh tật đã bắt đầu có sự thay đổi, các bệnh không lây nhiễm trong đó có các bệnh chuyển hóa như đái tháo đường, béo phì, rối loạn chuyển hóa lipid gia tăng. Trước tình hình đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Y tế, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã xác định rõ hai nhiệm vụ cơ bản của Bệnh viện đó là Phòng bệnh và Chữa bệnh. Bệnh viện đã kiện toàn lại tổ chức, nhân sự, thành lập thêm các Khoa/Phòng mới, tăng cường đào tạo nhân lực nhằm thực hiện các hoạt động phòng chống CRLTI trên toàn quốc, cũng như tăng cường công tác khám, điều trị bệnh nội tiết và chuyển hóa đáp ứng nhu cầu điều trị của nhân dân.

Nhằm đáp ứng sự phát triển của Bệnh viện, ngày 25 tháng 7 năm 2000, Bộ y tế có Quyết định số 2229/2000/QĐ-BYT Quy định lại chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Bệnh viện Nội tiết.

Năm 2002, Bệnh viện đã tiến hành điều tra dịch tễ học bệnh đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ thuộc đề tài cấp Nhà nước KC.10.15. Kết quả điều tra cho thấy bệnh đái tháo đường đang gia tăng tại Việt Nam. Bệnh viện đã báo cáo Chính phủ, Bộ Y tế về kết quả của điều tra. Chính vì vậy, Thủ Tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung Dự án Phòng chống đái tháo đường vào Chương trình mục tiêu Quốc gia (Quyết định 172/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Như vậy, ngoài công tác khám chữa bệnh nội tiết và chuyển hóa, Bệnh viện Nội tiết Trung ương còn chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện 02 Dự án phòng chống bệnh là hoạt động phòng chống CRLTI thuộc hoạt động thường xuyên của Bộ Y tế và Dự án Phòng chống đái tháo đường thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia.