Khoa Huyết học và Chẩn đoán tế bào

1. Quá trình hình thành và phát triển

Thời gian thành lập: Khoa Huyết học và chẩn đoán tế bào được thành lập từ năm 2000 trên cơ sở tách phòng Huyết học từ khoa Xét nghiệm và phòng Chọc hút tế bào từ khoa Thăm dò chức năng, lấy tên là khoa Huyết học và Chẩn đoán tế bào.

Từ khi thành lập khoa đến nay do TS.BS Đỗ Tiến Dũng làm trưởng khoa.

2. Nhân lực hiện tại

Tổng số cán bộ công nhân viên: 34 cán bộ, bao gồm:

  • Cơ sở Thái Thịnh: 13 Cán bộ. Tiến sỹ: 01; Bác sỹ: 02; Cử nhân đại học: 01; Cao đẳng: 01; Trung cấp: 07; Hộ lý: 01
  • Cơ sở Tứ Hiệp: 21 cán bộ. Bác sỹ: 05; CN Đại học: 05; Trung cấp: 11

Lãnh đạo khoa:

  • TS.BS Đỗ Tiến Dũng: Trưởng khoa
  • ThS. Nguyễn Thị Xuân: Phó trưởng khoa
  • Trần Thị Hiền: KTV trưởng
  • Phạm Thị Hiền: KTV trưởng phụ trách bộ phận huyết học cơ sở Tứ Hiệp
  • Nguyễn Văn Phòng: KTV trưởng phụ trách bộ phận tế bào cơ sở Tứ Hiệp

3. Công tác chuyên môn

Những năm đầu thành lập, các cán bộ trong khoa chủ yếu thực hiện các xét nghiệm bằng phương pháp thủ công hoặc bán tự động. Đến năm 2007, phương pháp cũ đã được chuyển dần sang kỹ thuật hiện đại, tự động.

Đến nay, khoa Huyết học và chẩn đoán tế bào đã đưa vào áp dụng mã vạch với tất cả mẫu bệnh phẩm, đồng bộ hóa phòng xét nghiệm, đồng thời hoàn thành kết nối máy xét nghiệm với mạng nội bộ Bệnh viện. Đặc biệt, với sự đầu tư của Ban lãnh đạo, Khoa được trang bị máy móc thiết bị hiện đại để phục vụ xét nghiệm như: xét nghiệm mô bệnh học, sinh thiết tế bào bằng kim nhỏ (FNA), tế bào học phát hiện sớm ung thư, tế bào dưới hướng dẫn của siêu âm, máy xét nghiệm tế bào máu ngoại vi Beckman Coulter, máy máu lắng Monitor 20, máy đông máu ACL TOP, máy xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu symex UF 4000, thực hiện xét nghiệm định nhóm máu trên ống nghiệm…

Đào tạo:

  • Chuyển giao và hướng dẫn các bác sỹ, kỹ thuật viên các tỉnh về chọc hút tuyến giáp và xét nghiệm tế bào học
  • Chuyển giao kỹ thuật chọc hút điều trị u nang tuyến giáp cho các bệnh viện tuyến dưới
  • Chuyển giao kỹ thuật sinh thiết tế bào bằng kim nhỏ (FNA), chọc hút và sinh thiết tế bào tuyến giáp và u dưới hướng dẫn của siêu âm
  • Trực tiếp giảng dạy các cán bộ học viên đến học xét nghiệm tại khoa
  • Tham gia giảng dạy cho lớp chuyên khoa định hướng nội tiết.

4. Kỹ thuật mới triển khai tại Khoa

  • Mô bệnh học
  • Áp tế bào trong mổ
  • Sinh thiết tức thì bằng phương pháp cắt lạnh
  • Chọc hút tế bào dưới hướng dẫn của siêu âm
  • Triển khai làm xét nghiệm Coombs trực tiếp, gián tiếp
  • Triển khai xét nghiệm định danh kháng thể bất thường
  • Xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu với một số chất colagen, ADP
  • Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu bằng máy tự động sysmex UF 4000
  • Triển khai bộ phận vi sinh                                                                                                   
  • Đảm bảo kiểm soát chất lượng các kết quả xét nghiệm trước khi in, kí trả cho bệnh nhân đúng thời gian.

5. Thành tích

Tập thể:

  • Tập thể lao động xuất sắc của bộ y tế khen thưởng năm 2013.
  • Tập thể lao động xuất sắc của bệnh viện nhiều năm.

Cá nhân:

  • BS Nguyễn Mạnh Hùng:
   • Bằng khen của bộ y tế.
   • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
   • Thầy thuốc ưu tú
  • CN Trần Thu Hiền:
   • Bằng khen của bộ y tế
   • Bằng khen của bệnh viện

Nhiều cá nhân được tặng Bằng khen Giám đốc Bệnh viện. Nhiều CBVC được công nhận Lao động giỏi nhiều năm.