Khoa Huyết học và Chẩn đoán tế bào

  1. Tên khoa/phòng: Khoa Huyết học và Chẩn đoán tế bào
  2. Quá trình hình thành và phát triển:

2.1. Thời gian thành lập: Khoa Huyết học và Chẩn đoán tế bào được thành lập năm 2000 theo Quyết định của Giám đốc Bệnh viện, số 116/2000/QĐ-BVNT ngày 04/12/2000 trên cơ sở tách phòng Huyết học từ khoa Xét nghiệm và tách phòng Chọc hút Tế bào từ khoa Thăm dò chức năng.

2.2. Lãnh đạo qua các thời kỳ

– Giai đoạn 2000 – 2020:

+ Trưởng khoa: TS Nguyễn Mạnh Hùng

+ KTV Trưởng (phụ trách cơ sở Thái Thịnh):  CNXN Trần Thu Hiền

+ KTV Trưởng (phụ trách cơ sở Tứ Hiệp): CNXN Phạm Thị Hiền

– Giai đoạn 2020 đến nay:

+ Trưởng khoa: TS.BS Đỗ Tiến Dũng

+ Phó Trưởng khoa: ThS.BS Nguyễn Thị Xuân

+ KTV Trưởng: ThS Trần Thu Hiền

  1. Nhân lực hiện tại

Tổng số viên chức người lao động: 53

Trong đó:

– TS: 02

– ThS: 06

– BSCKI: 02

– BS: 04

– CKIKTYH: 01

– CNXN: 17

– CNĐD: 01 (30% tại khoa HH&CĐTB)

– Kỹ sư Công nghệ sinh học: 01

– KTVCĐ: 16

– KTVTC: 02

– Hộ lý: 01.

* Cơ sở Thái Thịnh: 16 Cán bộ (CBVC: 15, CB hợp đồng chuyên gia: 01)

Trong đó:

– Tiến sĩ: 01

– Thạc sĩ: 02

– Bác sĩ: 01

– CKI KTYH: 01

– Cử nhân XN: 05; KTVCĐ: 06.

* Cơ sở Tứ Hiệp: 37 Cán bộ (CBVC: 28, CBHĐ: 08, CBHĐ 68: 01(hộ lý)).

 Trong đó:

Tiến sĩ: 01

– Thạc sĩ: 05

– BSCKI: 02

– Bác sỹ: 03

– Cử nhân xét nghiệm: 12

– KTVCĐ: 10

– CN ĐD: 01

– KTVTC: 02; Hộ lý: 01.

  1. Công tác chuyên môn

Thực hiện các xét nghiệm về huyết học – truyền máu, vi sinh vật và Tế bào học – Giải phẫu bệnh theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ công tác xét nghiệm huyết học – truyền máu, vi sinh vật, sinh học phân tử và tế bào học – giải phẫu bệnh trong Bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị.

Tham gia đảm bảo an toàn sinh học và an ninh sinh học cho các thành viên trong khoa, môi trường Bệnh viện và môi trường xung quanh Bệnh viện.

  1. Thành tích đạt được
  2. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

1.1.  Xây dựng hoàn thiện và thực hiện các quy trình kỹ thuật xét nghiệm Huyết học truyền máu, Vi sinh vật, Tế bào học – Giải phẫu bệnh, tổng số:

– 03 sổ tay (gồm sổ tay chất lượng, sổ tay an toàn sinh học, sổ tay dịch vụ khách hàng).

– 133 quy trình bao gồm:

+ 30 quy trình quản lý

+ 40 quy trình chuyên môn huyết học

+ 41 quy trình chuyên môn vi sinh

+ 15 quy trình chuyên môn giải phẫu bệnh

– 150 biểu mẫu và 48 hướng dẫn công việc

1.2. Luôn phối hợp chặt chẽ với các khoa phòng trong bệnh viện; tham gia hội chẩn, bình bệnh án góp phần nâng cao chất xét nghiệm cũng như chất lượng khám chữa bệnh phục vụ cho người bệnh.

1.3. Tham gia đầy đủ việc theo dõi tổng hợp, đánh giá, báo cáo định kì 1 lần/ tháng trong lĩnh vực công tác và phối hợp cùng khoa KSNK thực hiện Chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện 4 lần/năm (mỗi quý 1 lần).

1.4. Lập kế hoạch dự trù vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn vào ngày 20-25 hàng tháng, theo dõi xuất nhập tồn và đối chiếu số liệu với phòng VTTBYT của Bệnh viện.

1.5. Theo dõi và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế theo quy định.

1.6. Luôn đảm bảo an toàn sinh học và an ninh sinh học, không để thất thoát các vi sinh vật gây bệnh ra môi trường làm việc, môi trường trong bệnh viện cũng như môi trường xung quanh.

1.7. Luôn chấp hành tham gia các Chương trình phòng, chống dịch theo sự phân công của lãnh đạo bệnh viện.

Giai đoạn từ năm 2019-2022, khoa đã tham gia:

– Lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid -19 bằng 2 phương pháp test nhanh và PCR (thực hiện trên máy GeneExpert)

– Cử cán bộ tham gia phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

1.8. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, cụ thể:

Năm 2023:

  Tên đề tài đã được nhiệm thu
Tham gia Đề tài cấp nhà nước Nghiên cứu phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo sử dụng hình ảnh siêu âm nhân tuyến giáp nhằm sàng lọc và hỗ trợ chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại Việt Nam
Đề tài cấp cơ sở Khảo sát đặc điểm một số chỉ số huyết học ở bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2022
Bài báo đăng trên Tạp trí Nội tiết  Đái tháo đường Viêt Nam Ung thư biểu mô tuyến giáp kém biệt hóa báo cáo cả ca bệnh hiếm gặp tại Bệnh viện Nội tiết Trương ương