Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

     1. Quá trình hình thành và phát triển:

* Lịch sử thành lập khoa:

+ Tiền thân là Tổ giặt, trực thuộc phòng Hành chính quản trị.

+ Khoa được thành lập ban đầu năm 2005 theo quyết định số 308/QĐ-BVNT của Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương ngày 14/11/2005 với tên là khoa Chống nhiễm khuẩn, chức năng nhiệm vụ chính là giám sát nhiễm khuẩn mắc phải trong bệnh viện, khử khuẩn tiệt khuẩn cung cấp dụng cụ, quản lý chất thải và quản lý nhà giặt.

+ Khoa được đổi tên thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn theo quyết định số 32/QĐ- BVNTTW ngày 28/01/2006.

Hiện nay, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ bao gồm:

– Bộ phận giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện

– Bộ phận khử khuẩn – tiệt khuẩn

– Bộ phận quản lý chất thải

– Bộ phận quản lý đồ vải.

   2. Nhân sự:

– Hiện tại, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có 01 Trưởng khoa, 02 Phó Trưởng khoa, 01 Điều dưỡng trưởng và 27 nhân viên.

Trình độ chuyên môn:  01 ThS.BS; 01 ThS.DS; 01 DSCKI; 01 ThS ĐD; 04 CNĐD; 01 KS môi trường; 01 CN vật lý; 01 CN bảo vệ thực vật: 19 Y công; 01 Hộ lý.

Trưởng khoa : Bác sỹ Trương Thị Thùy Dung (Từ năm 2020 đến nay).

Phó Trưởng khoa: DSCKI.Đoàn Thái Hiền (Từ năm 2020 đến nay); ThS.DS Nguyễn Thị Thu Hiền (Từ năm 2023 đến nay).

–  Điều dưỡng trưởng: ThSĐD Nguyễn Thị Minh Huê (Từ năm 2020 đến nay).

  3. Hoạt động chuyên môn:

3.1. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa KSNK được tổ chức và hoạt động theo đúng Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện và Hội Đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn.

3.2. Hoạt động:

– Xây dựng, phổ biến các hướng dẫn, quy định, quy trình, kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn:

– Giám sát tuân thủ vệ sinh tay

– Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây dịch

– Giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn

– Giám sát phòng ngừa và xử trí phơi nhiễm vật sắc nhọn

– Phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa dựa theo đường lây truyền và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân

– Thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong phòng chống dịch bệnh

– Quản lý và xử lý thiết bị, dụng cụ y tế

– Quản lý đồ vải:

– Quản lý chất thải y tế

– Đào tạo, nghiên cứu khoa học.

  4. Thành tích đạt được

– Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc nhiều năm

– Bằng khen của Bộ Y tế các năm năm 2007, 2010, 2017, 2020

-Trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đạt nhiều thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác an toàn vệ sinh lao động. Nhiều cá nhân được Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác phòng chống dịch, an toàn vệ sinh lao động và phong trào Xanh – Sạch – Đẹp.