Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

1. Quá trình hình thành và phát triển

Thời gian thành lập:

  • Khoa Chống nhiễm khuẩn tiền thân là tổ nhà giặt trực thuộc phòng Hành chính quản trị được thành lập theo quyết định số 308/QĐ-BVNT ngày 14/11/2005 của Giám đốc Bệnh viện Nội tiết.
  • Căn cứ theo thông tư 18/2009/TT – BYT ngày 14/10/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Bệnh viện Nội tiết TW quyết định đổi tên Khoa Chống nhiễm khuẩn thành Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn theo quyết định số 32/QĐ- BVNTTW do Giám đốc Bệnh viện ký ngày 28/01/2006.

Nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ:

  • BS Vũ Thị Hà Ninh
  • Lưu Thế Cường

2. Nhân lực hiện tại

Tổng số cán bộ công nhân viên:23 cán bộ. Bác sỹ: 01; Điều dưỡng: 02; Kỹ sư môi trường: 01; Nhân viên kỹ thuật: 01; Y công: 17; Hộ lý: 01.

Lãnh đạo khoa:

  • BS Trương Thị Thùy Dung (2017 đến nay) – cơ sở Tứ Hiệp
  • CN Nguyễn Thị Thanh Nga (2012 đến nay) – cơ sở Thái Thịnh

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có các bộ phận chuyên môn:

  • Bộ phận giám sát điều tra nhiễm khuẩn Bệnh viện
  • Bộ phận khử khuẩn – tiệt khuẩn
  • Bộ phận quản lý chất thải
  • Bộ phận quản lý đồ vải

3. Công tác chuyên môn

Sau khi thành lập, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn hoạt động với chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình nhiễm khuẩn Bệnh viện, tiệt khuẩn dụng cụ và toan áo phẫu thuật. Trong đó:

 • Nhiệm vụ
  • Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định tại Thông tư 18/2009 TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ y tế về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
  • Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm.
  • Xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế.
  • Phối hợp với các khoa, phòng giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
  • Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, nhân viên y tế, người lao động, người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.
  • Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.
  • Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao.
  • Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
  • Tham gia cùng khoa Vi sinh, khoa Dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.
  • Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Hoạt động
  • Công tác giám sát, điều tra nhiễm khuẩn bệnh viện và phòng chống dịch
  • Vệ sinh tay
  • Công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ
  • Công tác vệ sinh môi trường
  • Công tác quản lý chất thải
  • Công tác dự phòng phơi nhiễm nghề nghiệp cho nhân viên
  • Công tác đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học (NCKH)

4. Thành tích

Tập thể: Bằng khen của Bộ Y tế năm 2007, 2010

Cá nhân:

  • Bằng khen của Bộ Y tế cho 5 cá nhân qua các năm 2006 đến nay
  • Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện : 25 cá nhân qua các năm từ 2006 đến nay