Ban Quản lý dự án

Giới thiệu chung


1. Quá trình hình thành và phát triển

          Văn phòng Ban quản lý dự án được thành lập theo quyết định số 420/QĐ-BVNT ngày 05/12/2007 của giám đốc Bệnh viện Nội tiết.

2. Lãnh đạo qua các thời kỳ

  • Thời kỳ đầu:

          – Trưởng ban: PGS. TS. Tạ Văn Bình, Nguyễn Văn Tiến.

          – Phó ban: Ths. Đỗ Trung Thành

          – Chánh Văn phòng: Ths. Hoàng Thủy Hồ

  1. Thời điểm hiện tại:

           Kỹ sư. Đỗ Đình Cương giữ chức vụ Phụ trách Văn phòng Ban quản lý Dự án “Xây dựng mới Bệnh viện Nội tiết” từ năm 2012 đến nay.

 3. Nhân lực hiện tại

  1. Kỹ sư. Đỗ Đình Cương – Phụ trách Văn phòng BQLDA
  2. Kỹ sư kinh tế. Nguyễn Văn Sắc
  3. Kỹ sư. Doãn Duy Phương
  4. Cử nhân. Trần Xuân Long
  5. Kỹ sư. Nguyễn Minh Khiêm
  6. Công tác chuyên môn

          Văn phòng Ban quản lý Dự án “Xây dựng mới Bệnh viện Nội tiết” có chức năng nhiệm vụ:

          – Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho công tác xây dựng công trình.

          – Chuẩn bị hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán chi tiết xây dựng công trình để Chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt theo quy định.

           – Thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi và hạn chế. Lập hồ sơ yêu cầu, lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu chỉ định thấu thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư.

          – Đàm phán ký kết hợp đồng theo ủy quyền của Chủ đầu tư

          – Thực hiện nhiệm vụ giám sát các đơn vị tư vấn thực hiện các bước trong quy trình thực hiện dự án từ lúc khởi công đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

          – Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình.

          – Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của dự án theo đúng quy định của pháp luật.

          Hiện tại, song song  với công tác quyết toán dự án “Xây dựng mới Bệnh viện Nội tiết”, Văn phòng Ban Quản lý Dự án cũng đang tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng 2 dự án mới là: “Xây dựng, mở rộng Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Tứ Hiệp” và “Xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Thái Thịnh” của Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

4. Thành tích đạt được

          Tập thể Văn phòng Ban Quản lý Dự án đã được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2012.