Khoa Chẩn đoán hình ảnh và TDCN

1. Quá trình hình thành và phát triển

Thời gian thành lập: Khoa Chẩn đoán hình ảnh được thành lập từ tháng 5/1993, ban đầu có tên là khoa Thăm dò chức năng do bác sỹ Phạm Văn Choang làm trưởng khoa.

Đến năm 2005 được tách thành 2 khoa: Khoa Thăm dò chức năng do bác sỹ Phạm Văn Choang làm trưởng khoa và khoa Chẩn đoán hình ảnh do bác sỹ Đặng Tuấn Thanh làm trưởng khoa.

Năm 2007 khoa CĐHA, TDCN và xạ trị sát nhập lại trở thành liên khoa do tiến sỹ Nguyễn Vinh Quang làm phụ trách khoa.

Từ năm 2007 – 2013 do Bác sỹ Nguyễn Bá Sỹ là trưởng khoa.

Từ năm 2013 đến nay tách khoa xạ trị, chỉ còn lại là khoa CĐHA –TDCN do bác sỹ Nguyễn Bá Sỹ là trưởng khoa.

2. Nhân lực hiện tại

Khoa có 2 cơ sở là Thái Thịnh và Tứ Hiệp, tổng số nhân lực 44 trong đó viên chức: 20, hợp đồng: 24

  • ThS, BSCKI: 07
  • Bác sỹ: 08
  • Điều dưỡng, KTV: 27
  • Hộ lý: 02

Trưởng khoa: BSCKI: Nguyễn Bá Sỹ

Phó khoa: ThS: Vũ Thị Hà Ninh

BSCKI: Lê Thanh Vân                  

KTV trưởng:

  • Nguyễn Huy Thọ
  • Trần Ngọc Thịnh phụ trách cơ sở Tứ Hiệp

3. Các kỹ thuật đang được thực hiện tại khoa

  • Siêu âm đen trắng tuyến giáp, ổ bụng, phần mềm, khớp …
  • Siêu âm Doppler mạch tuyến giáp, các mạch máu, tim…
  • Siêu âm đàn hồi mô các khối.
  • Chụp X-quang thường quy, số hóa.
  • Chụp X-quang răng số hóa toàn cảnh.
  • Chụp X-quang có tiêm thuốc cản quang: UIV, chụp đường mật…
  • Chụp cắt lớp vi tính các bộ phận có tiêm thuốc cản quang và không tiêm thuốc cản quang.
  • Chụp cắt lớp vi tính các mạch máu.
  • Làm điện tim và đặt Holter điện tim – huyết áp.

4. Thành tích

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2015, 2017.