Khoa Đái tháo đường

1. Quá trình hình thành và phát triển

  • Thời gian thành lập: Khoa Đái tháo đường là một trong những khoa nội đầu tiên của Bệnh viện, được thành lập theo Quyết định số 115/2000/QĐ-BVNT ngày 04/12/2000, tách ra từ Khoa điều trị bệnh nhân nội trú.
  • Lãnh đạo của Khoa qua các thời kỳ:
   • TS. Tạ Văn Bình trực tiếp chỉ đạo khoa từ khi thành lập đến năm 2009.
   • BS. Nguyễn Vinh Quang
   • Hà Thị Minh Ngọc
   • Nguyễn Thị Bắc
   • Phạm Thị Thúy
   • BS. Nguyễn Huy Cường
   • BS. Nguyễn Thu Hiền
   • Hồ Khải Hoàn
   • BS. Hoàng Kim Ước
   • BS. Lê Quang Toàn.

2. Nhân lực hiện tại

  • Khoa gồm 20 người, trong đó: 07 Bác sỹ, trong đó có 01 Tiến sỹ và 01 Thạc sỹ; 12 Điều dưỡng, trong đó có 2 ĐD đại học (ĐDĐH); 01 hộ lý.
  • Lãnh đạo khoa:
   • BS. Lê Quang Toàn – Trưởng khoa;
   • TS.BS Lâm Mỹ Hạnh – Phụ trách Phó trưởng khoa
   • ĐDĐH. Dương Thị Hằng – Điều dưỡng trưởng khoa

3. Công tác chuyên môn

  • Khoa là đơn vị kỹ thuật, thực hành về công tác khám chữa bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa, nghiên cứu khoa học và áp dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ vào công tác khám chữa bệnh, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện phối hợp với các khoa phòng khác trong bệnh viện, các cơ sở y tế trong nước thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế các các tổ chức y tế trong khu vực và thế giới.
  • Khoa đặt mục tiêu điều trị, chăm sóc có chất lượng đi kèm với hiệu quả, đồng thời luôn hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Hiện số giường điều trị nội trú của khoa theo kế hoạch là 30, nhưng số giường thực kê là 52.

4. Công tác đào tạo

  • Khoa là cơ sở thực hành cho hàng trăm bác sỹ học các khóa chuyên khoa định hướng nội tiết – chuyển hóa do Bệnh viện tổ chức đào tạo.
  • Các bác sỹ, điều dưỡng của Khoa còn tham gia giảng dạy hàng chục lớp cho các cán bộ y tế thuộc hệ thống nội tiết – chuyển hóa trong toàn quốc, giảng dạy và chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện vệ tinh và các bệnh viện trong chương trình 1816.
  • Các bác sỹ lãnh đạo Khoa tích cực tham gia tham gia biên soạn các tài liệu hướng dẫn điều trị bệnh đái tháo đường của Bộ Y tế áp và các hướng dẫn của Bệnh viện dùng cho các tuyến y tế khác nhau, các tài liệu giảng dạy cho các khóa đào tạo khác nhau.
  • Khoa thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học tại khoa, các bác sỹ tích cực tham gia báo cáo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học của Bệnh viện và của các hội chuyên ngành của Hà Nội và Việt Nam.

5. Công tác nghiên cứu khoa học

  • Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp trong lĩnh vực nội tiết – đái tháo đường.
  • Là đơn vị chính của Bệnh viện tham gia nghiên cứu đa quốc gia, đa trung tâm về thử nghiệm thuốc mới điều trị đái tháo đường.
  • Chủ trì thực hiện thành công và hiện đang triển khai một số đề tài cấp bộ và nhiều đề tài cấp cơ sở có giá trị khoa học và giá trị áp dụng thực tế trong lĩnh vực đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa.
  • Thường xuyên tham gia báo cáo kết quả nhiều đề tài nghiên cứu khoa học tại các hội nghị khoa học của Bệnh viện, các hội chuyên ngành nội tiết – đái tháo đường của Hà Nội và Việt Nam.

6. Thành tích

  • Đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” các năm 2013, 2015, 2016, 2018.
  • Tập thể Khoa được nhận Bằng khen của Bộ Y tế các năm: 2002, 2007, 2012, 2015
  • Khoa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.
  • Các cán bộ, nhân viên  nhân thường xuyên được nhận Giấy khen của Bệnh viện trong các phong trào thi đua, có cá nhân nhiều năm được tăng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và nhận bằng khen của Bộ Y tế.