Khoa Nội tiết

1. Quá trình hình thành và phát triển

  • Thời gian thành lập: Được thành lập từ trước năm 1975, Khoa Nội tiết Người lớn là một đơn vị điều trị nội trú đầu tiên của Bệnh viện Nội tiết.
  • Ngày 4/12/2000, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết ban hành quyết định số 115/2000/QĐ/BVNT tách Khoa Điều trị thành Khoa Nội tiết và Khoa Đái tháo đường.

Từ tháng 11 năm 2012 đến nay, sau khi cơ sở mới của Bệnh viện tại Tứ Hiệp Thanh Trì hoàn thiện, khoa Nội tiết được chuyển toàn bộ xuống cơ sở mới và được đổi tên thành khoa Nội tiết Người lớn theo quyết định 693/QĐ-BVNTTW ngày 31/10/2012.

  • Nguyên lãnh đạo khoa qua các thời kỳ:
   • Lâm Đình Phúc Đỗ Trung Quân
   • CKI. Trần Thị Thanh Hóa (12/2000 – 4/2003) – Phụ trách chuyên môn
   • CKI. Phạm Thị Chuông (12/2000 – 4/2003), phụ trách hành chính
   • CKII. Lê Kim Chiêng (5/2003 – 2/2005)
   • BSCKII. Nguyễn Hồng Hạnh (3/2005 – nay)

2. Nhân lực hiện tại

Hiện tại, khoa có 18 cán bộ, trong đó 02 Sau đại học, 05 Đại học, 03 Cao đẳng, 07 Trung cấp, 01 Khác

  • Trưởng khoa: ThS. BSCKII Nguyễn Hồng Hạnh
  • Phó trưởng khoa: ThS Đỗ Gia Nam
  • Điều dưỡng trưởng: CN Phạm Thị Diên

3. Công tác chuyên môn

Lúc đầu thành lập, khoa có tên là Khoa Điều trị nội trú với biên chế 30 giường bệnh. Khoa đã tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân ở các địa phương trong cả nước với các bệnh bướu giáp đơn thuần, bệnh Basedow, bệnh suy giáp, bệnh đái tháo đường.

Đến nay, Khoa Nội tiết người lớn khám, điều trị nội trú các bệnh lý của tuyến nội tiết, đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa. Tham gia khám chữa bệnh định kỳ và giám định pháp y khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

  • Nghiên cứu khoa học về các bệnh nội tiết, bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa; Nghiên cứu áp dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ vào công tác khám và điều trị bệnh
  • Tích cực tham gia công tác đào tạo liên tục, chỉ đạo tuyến, đào tạo chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 cho cán bộ tuyến dưới.

4. Thành tích

Tập thể:

  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì “Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế ” năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017
  • Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” do Bộ trưởng Bộ Y tế tặng năm 2010, 2012, 2013, 2014, 2016
  • Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Nội tiết năm 2002, 2003, 2005,2006, 2008, 2009.

Cá nhân:

  • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở : 01 đồng chí
  • Nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và của Giám đốc Bệnh viện
  • Nhiều cá nhân được giấy khen của Sở y tế các tỉnh trong công tác 1816 của Bộ Y tế
PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Phó Giám đốc Bệnh viện