Khoa Tim mạch và RLCH

1. Quá trình hình thành và phát triển

Thời gian thành lập: Khoa Tim Mạch & RLCH được thành lập theo quyết định số 125/QĐ- BVNT ngày 08/02/2010.

2. Nhân lực hiện tại

  • Tổng số cán bộ viên chức: 19. Trong đó gồm 08 viên chức, 10 Hợp đồng và 1 Hợp đồng 68.
  • Trong đó BSCKII: 01, Thạc sĩ: 01, Bác sỹ: 03, Cử nhân điều dưỡng: 02; Cao đẳng điều dưỡng: 02; Hộ lý: 01. 07 điều dưỡng khác đang học đại học và cao đẳng.

3. Công tác chuyên môn

Khoa Tim mạch là đơn vị kỹ thuật thực hành về công tác khám, điều trị các rối loạn chuyển hóa, tim mạch. Phát hiện kịp thời và xử lý khẩn trương theo quy chế cấp cứu người bệnh có diễn biến nặng, nguy kịch.

Đào tạo:

  • Tham gia nghiên cứu khoa học chuyên ngành, phối hợp với các cơ sở đào tạo cán bộ chuyên khoa.
  • Tham gia công tác chỉ đạo tuyến dưới và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

4. Kỹ thuật mới

Năm 2017 khoa đã triển khai hai thủ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh Đái tháo đường và tim mạch bao gồm: Kỹ thuật gắng sức điện tâm đồ và kỹ thuật Đo áp lực cổ chân cánh tay ABI.

5. Thành tích

Cán bộ công nhân viên khoa Tim mạch đã thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh với tinh thần trách nhiệm cao, không để xảy ra các sai sót về chuyên môn.

  • Khoa đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu chuyên môn, không để xảy ra các sai sót.
  • Công tác chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
  • Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan. Cán bộ công nhân viên trong khoa luôn đảm bảo thực hiện tốt các quy định về giờ giâc, kỷ luật lao động. Đoàn kết nhất trí để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
  • Phục vụ bệnh nhân tận tình chu đáo.Tham gia tích cực các phong trào của bệnh viện, các Đoàn thể và các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận:

  • Quyết định số 1553/QĐ-BYT ngày 08/05/2013, V/v đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm 2012;
  • Quyết định số 954/QĐ-BYT ngày 25/03/2013, V/v đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm 2012;
  • Quyết định số 1689/QĐ-BYT ngày 03/5/2017, V/v đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm 2016;
  • Quyết định số 781/QĐ-BYT ngày 08/03/2017, V/v đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm 2016.
TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Phó Giám đốc Bệnh viện