Khoa Nội chung

  1. Quá trình hình thành và phát triển:

Ngày thành lập Khoa: 30/11/2012     

Trưởng khoa:  BS.CKII.Nguyễn Thị Hồ Lan

Phó Trưởng khoa: BS.CKII. Nguyễn Mạnh Hà

  1. Nhân lực hiện tại:

Biên chế tổ chức:

Bác sỹ: 06

Điều dưỡng: 11

  1. Công tác chuyên môn:

– Số giường bệnh kế hoạch: 53. Thực kê: 55.

– Hiệu suất sử dụng giường bệnh thực kê: luôn đạt 100%

– Khoa đón tiếp điều trị các bệnh nhân thuộc hệ nội.

– Tháng 10/2016 khoa đã triển khai tiêm nội khớp góp phần điều trị các bệnh nhân thuộc chuyên khoa khớp an toàn, hiệu quả. Bệnh nhân không phải đi khám chuyên khoa.

– Từ tháng 1/2017 khoa đã được trang bị 01 máy soi tiêu hóa. Đến nay khoa đã triển khai được trên 4000 ca nội soi dạ dày, nội soi đại tràng.

– Đào tạo CBVC của khoa: Khoa liên tục cử các bác sỹ, điều dưỡng đi học sau đại học, nâng cao tay nghề.

  Hiện đang đi học: Thạc sỹ: 01

                                Chuyên khoa định hướng khớp: 01

                              Cử nhân cao đẳng điều dưỡng: 06

                              Cử nhân đại học điều dưỡng: 03

– Đào tạo học viên đến học: Khoa tham gia giảng dạy các lớp chuyên khoa định hướng; học viên các khóa Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam, học viên học nâng cao tay nghề đến học tại khoa.

– Mỗi năm khoa hoàn thành 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, tham gia viết báo trong các đợt kỷ niệm 15 năm thành lập khoa Ngoại và khoa Hồi sức cấp cứu.

  1. Thành tích đạt được:

 – 02 bằng khen cấp Bộ năm 2015, 2016

– 02 khen tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ năm 2015, 2016, 2017