Khoa Nội chung

1. Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Nội chung được thành lập ngày 30/11/2012

2. Nhân lực hiện tại

Hiện tại, khoa Nội chung có 17 cán bộ, trong đó có 06 bác sỹ (01 Bác sỹ chuyên khoa II, 01 Thạc sỹ, 04 Bác sỹ đa khoa) và 11 điều dưỡng

  • Trưởng khoa :  BSCKII Nguyễn Thị Hồ Lan
  • Phó trưởng khoa :   Bs Nguyễn Mạnh Hà
  • Điều dưỡng trưởng :  CNĐD. Cao Thúy Hằng

3. Công tác chuyên môn

  • Khoa Nội chung đón tiếp điều trị các bệnh nhân thuộc hệ nội.
  • Khoa liên tục cử các bác sỹ, điều dưỡng đi học sau đại học, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.
  • Bên cạnh đó, khoa nội chung tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, mỗi năm  hoàn thành 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; tham gia công tác  đào tạo chỉ đạo tuyến, đào tạo chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 cho cán bộ tuyến dưới.\

4. Kỹ thuật triển khai tại khoa

  • Tháng 10/2016 khoa đã triển khai tiêm nội khớp góp phần điều trị các bệnh nhân thuộc chuyên khoa khớp an toàn, hiệu quả. Bệnh nhân không phải đi khám chuyên khoa.
  • Từ tháng 1/2017 khoa đã được trang bị 01 máy soi tiêu hóa. Đến nay khoa đã triển khai được trên 4000 ca nội soi dạ dày, nội soi đại tràng.

5. Thành tích đạt được

  • 02 bằng khen cấp Bộ năm 2015,2016
  • 02 khen tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ năm 2015, 2016
TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Giám đốc Bệnh viện