Phòng Điều dưỡng

Giới thiệu chung

  1. Quá trình hình thành và phát triển:

1.1. Thời gian thành lập:

Phòng Điều dưỡng được thành lập theo quyết định số 67/QĐ – BVNT ngày 17/08/2001 của giám đốc BVNT.

Trải qua 23 năm hoạt động, là một trong những phòng thành lập đầu tiên của Bệnh viện, phòng Điều dưỡng đã góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của Bệnh viện và công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh Nội tiết và RLCH.

1.2.  Lãnh đạo qua các thời kỳ:

Các đồng chí nguyên là cán bộ P.Điều dưỡng:

  • CN Đào Tố Hoan (Hiện đã nghỉ hưu)
  • CN Trịnh Thị Mơ (Hiện đã nghỉ hưu)
  • YTTH Bùi Thị Miện (Hiện đã nghỉ hưu)
  • KTV Tô Thị Minh Hường
  • Trần T Kim Liên (đã chuyển cơ quan khác)
  • KTV Phạm Thị Hiền (Hiện đã nghỉ hưu)
  1. Nhân lực hiện tại:

Hiện tại Phòng điều dưỡng gồm có 09 nhân lực bao gồm 04 thạc sỹ, 02 CKI, 03 cử nhân đại học, 05/09 cán bộ của Phòng là Đảng viên và đang giữ chức trách quản lý điều dưỡng tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

Nhân lực của Phòng được phân công nhiệm vụ theo từng khu vực cũng như tính chất bệnh lý để giám sát và triển khai công tác chăm sóc người bệnh tại tất cả các khoa trong bệnh viện như sau:

– ThS. Ngô Thị Thùy Dương, Trưởng phòng phụ trách chung và phụ trách toàn bộ công tác chăm sóc người bệnh của bệnh viện, phụ trách khoa khoa Thận Tiết niệu (Tứ Hiệp); Thận nhân tạo;  Y học cổ truyền, Y học hạt nhân

– ThS.Trần Thị Hiền Phi, Phó Trưởng phòng, Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại chung, phụ trách công tác đào tạo, phụ trách công tác giáo dục sức khỏe và chăm sóc người bệnh tại cơ sở Tứ Hiệp; phụ trách khoa: Gây mê hồi sức, Phẫu thuật tuyến giáp, Điều trị kỹ thuật cao, Ngoại chung.

– CKI.Tạ Kim Anh, Phó Trưởng phòng, Điều dưỡng trưởng khoa Điều trị ban ngày, phụ trách công tác chăm sóc người bệnh tại cơ sở Thái Thịnh và chăm sóc các khoa: Điều trị ban ngày, Thận – Tiết niệu, Hồi sức cấp cứu, Nội tiết sinh sản.

– CKI. Phan Thị Toàn, Điều dưỡng trưởng Liên khoa Mắt – Răng Hàm Mặt –  Tai Mũi Họng, phụ trách công tác khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh khoa Khám bệnh, Chẩn đoán hình ảnh, Hóa sinh, Huyết học.

–  CN.Nguyễn Thị Mai Thanh, công tác công đoàn, giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn và phụ trách công tác chăm sóc người bệnh tại khoa Chăm sóc bàn chân, Đái tháo đường, Dinh dưỡng lâm sàng, Điều trị yêu cầu; Điều trị tích cực.

– ThS.Lê Thị Phương Liên làm công tác hành chính và phụ trách công tác chăm sóc người bệnh tại một số khoa lâm sàng khối nội; Nội tiết sinh sản; Thận tiết niệu Thái Thịnh; Điều trị ban ngày; Cấp cứu.

– ThS. Đỗ Thị Thu Hiền phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và công tác chăm sóc người bệnh tại khoa Nội chung, Tim mạch & Rối loạn chuyển hóa, Bệnh lý tuyến giáp, Nội tiết.

– CN.Nguyễn Thị Huế phụ trách chuyên môn công tác chăm sóc người bệnh cấp cứu và tích cực, phụ trách công tác báo cáo, quản lý nhân lực trên trang tính; Y học hạt nhân, Y học cổ truyền, Thận tiết niệu; Thận Nhân tạo.

– CN. Bùi Thị Ngà phụ trách công tác chăm sóc tại khoa Bệnh lý tuyến giáp, Nội chung, Tim mạch, Nội tiết; tham gia công tác đào tạo của phòng, hành chính phòng và tham gia làm kiêm nhiệm tại khoa Huyết học.

  1. Công tác chuyên môn:

Phòng Điều dưỡng có trách nhiệm quản lý và điều hành hệ thống điều dưỡng/kỹ thuật y các khoa lâm sàng và cận lâm sàng bao gồm 32 khoa, điều hành nhân lực, giám sát chuyên môn chăm sóc người bệnh của gần 600 điều dưỡng – kỹ thuật y trong Bệnh viện.

Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo thông tư 31/2021/TT-BYT; giao tiếp ứng xử tốt với người bệnh và người nhà người bệnh đem lại sự hài lòng cho người bệnh và người nhà. Triển khai tổ chức tư vấn giáo dục sức khỏe và họp Hội đồng người bệnh các cấp.

Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc Bệnh viện phê duyệt. 

Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.

Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định ;

Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, hộ lý, y công.

Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Giám sát và triển khai việc thực hiện xanh – sạch- đẹp và 5S trong công tác chăm sóc người bệnh.

Phối hợp với phòng Đào tạo – NCKH & HTQT thực hiện đào tạo nâng cao trình độ, đào tạo liên tục cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý, y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hành cho các học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý, y công trước khi tuyển dụng.

Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Bệnh viện phân công 

  1. Thành tích đạt được
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2011 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1423/ QĐ-BYT ngày 02/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2013 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1374/QĐ-BYT ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2014 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1305/QĐ-BYT ngày 13/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2015 Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Biên bản họp của Hội đồng Thi đua, khen thưởng bệnh viện.
2016 Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Biên bản họp của Hội đồng Thi đua, khen thưởng bệnh viện.
2017 Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Biên bản họp của Hội đồng Thi đua, khen thưởng bệnh viện.
2018 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1031/QĐ-BYT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2020 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1924/QĐ-BYT ngày 20/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2021 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1229/QĐ-BYT ngày 17/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế

 Hình thức khen thưởng

Năm Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2004 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 372/QĐ-BYT ngày 18/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2011 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số  1250/QĐ-BYT ngày 26/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2014 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 2841/QĐ-BYT ngày 06/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2017 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 3209/QĐ-BYT ngày 28/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2019 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 3603/QĐ-BYT ngày 18/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2019 Bằng khen của thủ tướng Chinh phủ Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2019
2021 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 1642/QĐ-BYT ngày 24/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế