Khoa Gây mê và hồi sức

 Tên Khoa: Khoa Gây mê Hồi sức (GMHS)

  1. Quá trình hình thành và phát triển:
  2. Thời gian thành lập:

– Khoa Gây mê hồi sức tiền thân là Khu mổ (phòng mổ), một bộ phận trực thuộc khoa Ngoại được thành lập theo QĐ số 159/QĐ-BVNT ngày 26/12/2001 của Giám đốc Bệnh viện Nội Tiết – Tạ Văn Bình. Khoa Ngoại do ThS.BS. Trần Ngọc Lương làm phụ trách khoa.

– Cùng với sự phát triển của Bệnh viện và đáp ứng nhu cầu về phẫu thuật các bệnh tuyến nội tiết và rối loạn chuyển hóa ngày càng tăng, sự phát triển của ngành GMHS gắn liền với sự phát triển của ngành ngoại khoa. Khoa GMHS đã được thành lập theo QĐ số 789/QĐ-BVNTTW ngày 06/12/2012 của Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện – Đỗ Trung Thành.

– Ngay từ những ngày đầu thành lập Khoa chỉ có 10 nhân viên, đến nay danh sách đã lên 43 nhân viên.

  1. Lãnh đạo qua các thời kỳ của khoa GMHS:

– Từ 06/12/2012 đến 11/2015:

+ PGS.TS. Trần Ngọc Lương: Phụ trách chung, cố vấn chuyên môn

+ BS.CKI. Nguyễn Hữu Chương: Phó Trưởng khoa phụ trách hành chính

+ BS.CKII. Vũ Ngọc Hưng: Phó Trưởng khoa

+ CNĐD. Phạm Thị Tuyết: Điều dưỡng trưởng

– Từ 01/12/2015 đến 30/07/2020:

+ BS.CKII. Vũ Ngọc Hưng: Phụ trách khoa

+ TS.BS. Trần Ngọc Tuấn: Phó Trưởng khoa

+ BS.CKII. Lại Xuân Vinh: Phó Trưởng khoa

+ CNĐD. Phạm Thị Tuyết: Điều dưỡng trưởng

Từ 1/8/2020 đến nay:

+ TS.BS. Trần Ngọc Tuấn: Trưởng khoa

+ Ths.BS. Nguyễn Công Chính: Phó Trưởng khoa

+ BSCKI. Nguyễn Thành Trung: Phó Trưởng khoa

+ ThS.ĐD.CKI. Phạm Thị Tuyết: Điều dưỡng trưởng

III. Nhân lực hiện tại:

Tổng số cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, học việc: 43

Trong đó:

– TS.BS: 01, BS.CKII: 02, BS.CKI: 01, ThS.BS: 02, BS: 01

– Ths. ĐD.CKI: 01, ĐDĐH: 13, CĐĐD: 16

– Hộ lý, Y công: 06

  1. Công tác chuyên môn:

– Thực hiện công tác Gây mê – Hồi sức – Giảm đau cho bệnh nhân trước, trong và sau phẫu thuật cho bệnh nhân (BN) theo đúng quy định chuyên môn, kỹ thuật.

– Điều trị hồi sức sau mổ cho tất cả các bệnh nhân.

– Phối hợp với các khoa trong bệnh viện sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu và hồi sức, gây mê cho các bệnh nhân trong bệnh viện khi được yêu cầu.

– Giảm đau sau mổ cho các BN sau mổ.

– Là cơ sở đào tạo huấn luyện cho các bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng về học tập phẫu thuật tuyến giáp và công tác GMHS phụ dụng cụ tại bệnh viện.

  1. Thành tích đạt được:

– Áp dụng tốt các kỹ thuật giảm đau trong và sau mổ: Kỹ thuật giảm đau ngoài màng cứng, gây tê đám rối thàn kinh cổ nông (ĐRTKC), Giảm đau sau mổ đường tĩnh mạch theo nhu cầu của BN kỹ thuật (Patient Controlled Analgesia –  PCA) đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng.

 

– Kỹ thuật gây mê Mask thanh quản trong phẫu thuật tuyến giáp (đáp ứng yêu cầu các ca nội khí quản (NKQ) khó).

– Kỹ thuật đặt NKQ khó sử dụng ống COOK.

– Kỹ thuật gây mê cho BN phẫu thuật lấy u tuyến vú nội soi.

– Kỹ thuật gây mê cho BN phẫu thuật tuyến giáp nội soi 1 lỗ.

– Duy trì sử dụng khí mê mới (Desfluran, sevoral…) trong gây mê phục vụ gây mê trong phẫu thuật.

– Duy trì gây mê tĩnh mạch có kiểm soát nồng độ đích (TCI).

– Duy trì kỹ thuật đặt NKQ khó qua ống nội soi mềm và ống cứng.

– Duy trì kỹ thuật nội soi, kiểm tra đánh giá 2 dây thanh sau mổ tuyến giáp trong ung thư xâm lấn hoặc các tổn thương dây thanh trong mổ bằng máy nội soi mềm và nội soi cứng C – MAC VIDEO LARYNGOSCOPE.

– Giảm đau trong mổ và sau mổ bằng phương pháp gây tê ĐRTKC kết hợp gây mê trong mổ ung thư tuyến giáp, cường cận giáp do suy thận.

– Thực hiện kỹ thuật làm huyết áp động mạch xâm lấn trong phẫu thuật cắt u tuyến thượng thận một bên và hai bên.

– Phối hợp gây tê đám rối thần kinh cổ và tiền mê để mổ tuyến giáp ở bệnh nhân nhược cơ…

– Tiếp tục hoàn thiện phác đồ cấp cứu trong khoa GMHS.  Hoàn chỉnh việc xây dựng “Quy trình kỹ thuật” và “Định mức kinh tế kỹ thuật” đối với các danh mục kỹ thuật tuyến nội tiết mà Bộ Y tế phân công.

– Phối hợp, hỗ trợ tốt với các Khoa, Phòng trong Bệnh viện, đặc biệt trong khối Ngoại. Trong nhiều năm khoa GMHS chưa có tai biến, biến chứng, khiếu nại, đảm bảo an toàn trong và sau phẫu thuật, luôn được người bệnh. BN và các đồng nghiệp, lãnh đạo các khoa trong bệnh viện tin tưởng hợp tác tốt với khoa GMHS.

– Làm tốt công tác gây mê hồi sức và đã cứu được nhiều bệnh nhân nặng và đã được Ban Giám đốc bệnh viện ghi nhận và khen thưởng.

 

 

 Số lượng mổ các năm như sau

 

Stt Năm Tổng số ca Gây mê – Phẫu thuật
1 Năm 2019 (Từ 26/12/2018 -> 25/12/2019) 10.321
2 Năm 2020 (Từ 26/12/2019 -> 25/12/2020) 10.546
3 Năm 2021 (Từ 26/12/2020 -> 25/12/2021) 5.475
4 Năm 2022 (Từ 26/12/2021 -> 25/12/2022) 9.516
5 Năm 2023 (Từ 26/12/2022 -> 25/12/2023) 11.688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh hiệu thi đua

Năm Danh hiệu thi đua Số QĐ, ngày, tháng, năm, cq ban hành QĐ
2009 Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Quyết định số 1736/ QĐ- BYT ngày 24/5/2010
2010 Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Quyết định số 1888/ QĐ- BYT năm 2011
2011 Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Quyết định số 15/QĐ- BYT năm 2012
2015 Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Quyết định số 551/QĐ- BYT ngày 23/02/2016
2016 Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Quyết định số 781/QĐ- BYT ngày 08/03/2017
2017 Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Quyết định số 2307/QĐ- BYT ngày 05/04/2018
2018 Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Quyết định số 1031/QĐ- BYT ngày 20/03/2019
2019 Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Quyết định số 3269/QĐ- BYT ngày 22/07/2020

 

 

Hình thức khen thưởng

Năm Hình thức khen thưởng Số QĐ, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành QĐ
2016 Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định số 2463/QĐ-TTg ngày 16/12/2016
2003 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số ngày 27/2/2004
2004 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 1239/QĐ-BYT năm 2005
2005 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 621/QĐ- BYT ngày 23/2/2006
2008 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2008 Quyết định số 2116/QĐ-BYT ngày 6/4/2009
2009 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 1100/ QĐ- BYT ngày 6/4/2010
2010 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 1574/QĐ- BYT ngày 20/5/2011
2011 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 1660/QĐ- BYT ngày 17/5/2012
2012 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 1553/QĐ- BYT ngày 08/5/2013
2015 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 538/QĐ- BYT ngày 22/02/2016
2017 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 3209/QĐ- BYT ngày 28/05/2018
2019 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 3603/QĐ- BYT ngày 18/08/2020