Khoa Dược

1. Quá trình hình thành và phát triển

Thời gian thành lập: Khoa Dược – Bệnh viện Nội tiết TW, tiền thân là Tổ Dược được hình thành từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện Nội tiết TW (năm 1969) với  nhiệm vụ cung ứng thuốc và dụng cụ y tế, đáp ứng yêu cầu điều trị nội trú cho 30 giường bệnh và công tác phòng chống bướu cổ tại một số địa phương. 

Từ năm 2012, để đáp ứng yêu cầu phát triển của bệnh viện, cơ sở tại Tứ Hiệp đã đi vào hoạt động. Để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ tại cả 2 cơ sở của bệnh viện, khoa Dược đã bố trí, sắp xếp đầy đủ nhân lực tại các bộ phận tương ứng.

Lãnh đạo qua các thời kỳ (Trưởng khoa):

  • Nguyễn Thị Ninh,
  • Nguyễn Phương Liên.
  • Hoàng Thị Lam.
  • Nguyễn Xuân Hạnh.
  • Lê Thị Uyển.

2. Nhân lực hiện tại

2.1. Lãnh đạo đương nhiệm

  • TS.DS. Lê Thị Uyển là Phó trưởng Phụ trách khoa Dược từ tháng 02/2006 đến tháng 02/2011, là Trưởng khoa Dược từ tháng 03/2011 đến nay.
  • ThS. DS. Nguyễn Thị Kim Oanh là Phó trưởng khoa Dược từ năm 2013 đến nay.
  • DS. Nguyễn Thị Nhung là Phó trưởng khoa Dược từ năm 2021 đến nay.

2.2. Tổng số các cán bộ

Khoa Dược hiện tại có tổng số 47 cán bộ, trong đó gồm có:

  • Tiến sĩ dược học: 01
  • Thạc sĩ dược học: 02
  • Dược sĩ đại học: 12
  • Dược sĩ trung học: 32

3. Công tác chuyên môn

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

4. Thành tích

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc, của Lãnh đạo khoa cùng với sự cố gắng, quyết tâm, đồng lòng, tập thể Khoa Dược đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công và vinh dự được nhận  được các danh hiệu, bằng khen cao quý của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế và của Giám đốc bệnh viện.

Tập thể:

  • Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế năm 2013, 2015, 2017, 2018 – 2019
  • Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế năm 2016, 2017, 2019, 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế khen tặng
  •  Tập thể lao động tiên tiến do Giám đốc Bệnh viện trao tặng trong nhiều năm.

Cá nhân:

  • DS. Lê Thị Uyển – Trưởng khoa Dược
   • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
   • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm 2013, 2015, 2017, 2018 – 2019
   • Giấy khen của Giám đốc bệnh viện trong nhiều năm liên tiếp.
   • Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong nhiều năm liên tiếp.
  • ThS. DS. Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Khoa Dược
   • Bằng khen của Công Đoàn ngành Y tế năm 2015, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2016, 2018
   • Giấy khen của Giám đốc bệnh viện trong nhiều năm liên tiếp.
   • Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2016, 2017, 2018
  • Nguyễn Thị Nhung
   • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2018.
   • Giấy khen của Giám đốc bệnh viện trong nhiều năm liên tiếp.
   • Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018.

Nhiều cá nhân trong khoa đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Y tế, Giấy khen của Giám đốc bệnh viện trong nhiều năm liên tục và liên tiếp đạt được danh hiệu “Lao động tiên tiến”.