Khoa Dược

  1. Quá trình hình thành và phát triển:

        Thời gian thành lập: Khoa Dược – Bệnh viện Nội tiết TW, tiền thân là Tổ Dược được hình thành từ những ngày đầu thành lập(năm 1969) với nhiệm vụ cung ứng thuốc và dụng cụ y tế, đáp ứng yêu cầu điều trị nội trú cho 30 giường bệnh và công tác phòng chống bướu cổ tại một số địa phương. 

        Từ năm 2012, để đáp ứng yêu cầu phát triển của Bệnh viện, cơ sở tại Tứ Hiệp đã đi vào hoạt động. Để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ tại cả 2 cơ sở của bệnh viện, khoa Dược đã bố trí, sắp xếp đầy đủ nhân lực tại các bộ phận tương ứng.

        Lãnh đạo qua các thời kỳ (Trưởng khoa):

– Nguyễn Thị Ninh

– Nguyễn Phương Liên

– Hoàng Thị Lam

– Nguyễn Xuân Hạnh

– Lê Thị Uyển

  1. Nhân lực hiện tại

2.1. Lãnh đạo đương nhiệm

        – TS.DS. Lê Thị Uyển đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Phụ trách khoa Dược từ tháng 02/2006 đến tháng 02/2011, Trưởng khoa Dược từ tháng 03/2011 đến nay.

        – ThS. DS. Nguyễn Thị Kim Oanh là Phó trưởng khoa Dược từ năm 2013 đến nay.

        – DS. Nguyễn Thị Nhung là Phó trưởng khoa Dược từ năm 2021 đến nay.

2.2. Tổng số các cán bộ

Khoa Dược hiện tại có tổng số 50 cán bộ, trong đó gồm có:

          + Tiến sỹ dược học: 01

+ Thạc sỹ dược học: 03

+ Dược sỹ đại học: 14

+ Dược sỹ trung học: 32

– Khoa Dược được tổ chức với 5 bộ phận chính:

+ Bộ phận Nghiệp vụ Dược;

+ Bộ phận Thống kê Dược;

+ Bộ phận Kho và cấp phát, pha chế thuốc;

+ Bộ phận Dược lâm sàng – thông tin thuốc;

+ Bộ phận quản lý hoạt động chuyên môn Nhà thuốc bệnh viện.

  1. Công tác chuyên môn:

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.

Khoa Dược có chức năng quản lý tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác Dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Nhiệm vụ của khoa Dược:

– Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu khám chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

– Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

– Là đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và Điều trị.

– Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “thực hành tốt bảo quản thuốc”.

– Tổ chức pha chế thuốc sử dụng trong bệnh viện.

– Thực hiện công tác Dược Lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác Dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng          không mong muốn của thuốc.

– Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

– Nghiên cứu khoa học và đào tạo, là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và trung học về dược.

– Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá giám  sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

– Tham gia chỉ đạo tuyến.

– Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

– Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

– Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng qui định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện giao.

  1. Thành tích của khoa Dược

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc, của Lãnh đạo khoa cùng với sự cố gắng, quyết tâm, đồng lòng, tập thể khoa Dược đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công và vinh dự được nhận  được các danh hiệu, bằng khen cao quý của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế và của Giám đốc bệnh viện.

– Tập thể:

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ năm 2019.

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế năm 2013, 2015, 2017, 2018, 2019.

+ Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế khen tặng.

+ Tập thể lao động tiên tiến do Giám đốc Bệnh viện trao tặng trong nhiều năm.

– Cá nhân:

  1. DS. Lê Thị Uyển – Trưởng khoa Dược

          + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm 2013, 2015, 2017, 2018, 2019.

+ Giấy khen của Giám đốc bệnh viện trong nhiều năm liên tiếp.

+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ năm 2016 đến 2020, 2022, 2023.

ThS. DS. Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Khoa Dược

+ Bằng khen của Công Đoàn ngành Y tế năm 2015

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2016, 2018

+ Giấy khen của Giám đốc bệnh viện trong nhiều năm liên tiếp.

+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2016, 2017, 2018

ThS. DS. Nguyễn Thị Nhung

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2018.

+ Giấy khen của Giám đốc bệnh viện trong nhiều năm liên tiếp.

+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018, 2022.

Nhiều cá nhân trong khoa đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Y tế, Giấy khen của Giám đốc bệnh viện trong nhiều năm liên tục và liên tiếp đạt được danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.