khu vực cận lâm sàng

Đủ các dịch vụ cận lâm sàng với các thiết bị y tế hiện đại bậc nhất

Xét nghiệm

Trang bị hệ thống các máy xét nghiệm hiện đại, tự động vận hành thông qua hệ thống đọc mã vạch hỗ trợ nhận diện người bệnh và tra cứu kết quả một cách chính xác

Chẩn đoán hình ảnh

Cung cấp dịch vụ thăm khám chẩn đoán hình ảnh và hỉnh ảnh can thiệp với các điều kiện tốt nhất về chất lượng hình ảnh, kết quả chẩn đoán, điều kiện vệ sinh và đảm bảo an toàn tia xạ

Thăm dò chức năng

Cung cấp dịch vụ thăm dò chức năng cho người bệnh. Dịch vụ này có vai trò hỗ trợ các chuyên khoa khác đem đến cho người bệnh dịch vụ chăm sóc toàn diện